Oleksandr Kyslyuk R.I.P.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że wśród wielu ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę jest też historyk i klasyk Oleksandr Kyslyuk, zabity 5 marca. Urodził się w 1962 r., był absolwentem historii Uniwersytetu Kijowskiego (1984), uczył w szkołach średnich, a także w Kijowskiej Akademii i Seminarium Duchownym Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego (greka, starocerkiewnosłowiański, niemiecki). Był aktywny jako tłumacz z kilku języków, w tym z greki i łaciny, przetłumaczył m.in. “Politykę” Arystotelesa, “Anabazę” Ksenofonta i traktat Tomasza z Akwinu.

Informację otrzymaliśmy od pana profesora Jakuba Pigonia, który przekazuje wiadomość od pani profesor Ałły Kyrydon z Kijowa:

“Alexander and I studied in the same course at the capital’s university at the Faculty of History. He and his brother Paul studied Latin in depth while still at university, and were fascinated by German (they spoke fluently).Unfortunately, I do not know the detailed circumstances of his death.Bright memory to Alexander!

Олександром навчалися на одному курсу в столичному університеті на історичному факультеті. Вони з братом Павлом ще в університеті поглиблено вивчали латину, захоплювалися німецькою (вільно розмовляли).На жаль, детальних обставин смерті мені невідомо.Світла пам’ять Олександрові!”

Artykuł o Oleksandrze Kyslyuku na ukraińskiej Wikipedii.