Zjazd w Toruniu

Toruń, 25 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Fundacja „Traditio Europae” oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zapraszają do udziału w CX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w dniach 28–29 września 2023 roku w Toruniu.

Nasze spotkanie chcemy przeznaczyć na wspólną rozmowę oraz namysł nad, jak wierzymy, ważnymi dla nas wszystkich kwestiami. W związku z tym zakładamy, że tegoroczny Zjazd będzie miał formułę warsztatową. Bardzo liczymy na reprezentację wszystkich Ośrodków. Proponujemy, abyśmy pierwszy dzień (po południu do kolacji, z przerwą kawową; szacunkowe godziny: 14.00–19.00) poświęcili na dyskusje w czterech grupach nad wyszczególnionymi niżej tematami, drugi rano – na ich dokończenie i podsumowanie, aby następnie zapoznać się z wynikami dyskusji wszystkich grup i wspólnie nad nimi się zastanowić (szacunkowe godziny: 9.00–15.00). Spotkanie odbędzie się w budynku Collegium Maius (ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu).

Do namysłu i dyskusji proponujemy następujące tematy (w załączniku 1 do niniejszego zaproszenia podajemy proponowane przez nas zagadnienia szczegółowe):

  1. dydaktyka języków klasycznych;
  2. dydaktyka literacko-kulturowa;
  3. język łaciński w szkole;
  4. przyszłość filologii klasycznej.

Jeśli Państwa zdaniem należy, w ramach zaproponowanych tematów, dodać kolejne szczegółowe zagadnienia, uprzejmie prosimy o taką informację na formularzu zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że podczas kolacji 28 września chcemy uroczyście pożegnać przechodzącego na emeryturę prof. dra hab. Włodzimierza Appela.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik 2) na adres: bb@umk.pl (Barbara Bibik) do 7 kwietnia br.

Opłata uczestnictwa w Zjeździe wynosi:
1. 150 PLN (koszt kolacji, przerw kawowych oraz opłaty za sale) dla osoby uczestniczącej w dwóch dniach Zjazdu,
2. 30 PLN dla osoby uczestniczącej drugiego dnia Zjazdu.

Nie pokrywamy kosztów przejazdów ani kosztów noclegów. Nie zapewniamy również miejsc noclegowych; poniżej przedstawiamy dogodne miejsca noclegowe w Toruniu.

Opłatę uczestnictwa w Zjeździe prosimy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Filologicznego:
95 1090 2503 0000 0001 3523 0896 (http://ptf.edu.pl/kontakt/) z dopiskiem „opłata konferencyjna – Zjazd PTF” w terminie do 30 czerwca br.

Dalsze szczegóły organizacyjne przekażemy w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny CX Zjazdu PTF:
dr hab. Barbara. Bibik, prof. UMK
dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
prof. dr hab. Przemysław Nehring
dr Marta Szada
dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK


Polecamy Państwa uwadze następujące miejsca noclegowe na lub w okolicach Starego Miasta:
Hotel Akademicki UMK
Hotel Polonia
Hotel Gromada
Hotel Gotyk
Hotel Filmar
Hotel Spichrz
Hotel Bulwar