FAQ

Gdzie można uczyć się łaciny?

Na stronie akcji “Szkoła przyjazna łacinie” znajduje się lista szkół – głównie liceów – w których prowadzone jest nauczanie języka łacińskiego.

Ponadto w kilku miejscowościach oferowane są kursy komercyjne.

Studenci różnych kierunków uniwersyteckich mogą zwykle zapisać się na zajęcia w instytutach filologii klasycznej w ramach zajęć opcyjnych.

Polskie Towarzystwo Filologiczne z radością pośredniczy też wyszukiwaniu na terenie całej Polski nauczycieli chętnych do udzielania lekcji indywidualnych (również przez internet) – formularz zapisów będzie dostępny wkrótce.

Gdzie można studiować filologię klasyczną?

Studia filologii klasycznej prowadzone są w dziesięciu ośrodkach w Polsce:

Gdańsk
Katowice

Kraków
Lublin (KUL)
Łódź

Poznań
Toruń
Warszawa (UKSW)
Warszawa (UW)
Wrocław

Wiele z tych instytutów oferuje także różnego rodzaju “studia śródziemnomorskie” – programy, w których mniejszy nacisk położony jest na język grecki i łaciński, a większą rolę odgrywają treści pozafilologiczne: społeczno-kulturowe.

Czy można studiować filologię klasyczną inaczej niż w ramach studiów dziennych?

O ile nam wiadomo, instytuty filologii klasycznej nie prowadzą obecnie (czerwiec 2017) studiów zaocznych, wieczorowych ani podyplomowych, chociaż zainteresowanie taką ofertą rośnie, więc być może wkrótce coś się zmieni – będziemy o tym informować na bieżąco.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że studia filologii klasycznej prowadzone są w trybie bardzo zindywidualizowanym i o wiele łatwiej niż w przypadku pozostałych kierunków można je połączyć z innymi zobowiązaniami. Niewielu studentów poświęca swój czas wyłącznie studiowaniu języków i literatury klasycznej. Większość osób łączy to albo z pracą zawodową, albo ze studiowaniem innego kierunku. W razie kolizji terminów wykładowcy w instytutach filologii klasycznej zwykle idą na rękę, pozwalają na zaliczanie eksternistyczne i w ogóle robią wszystko, żeby studentom ułatwić życie. Często grupy są na tyle nieliczne, że można nawet dostosować godzinę zajęć do konkretnych możliwości uczestników. Osobom zainteresowanym proponujemy zatem zapoznać się z ofertą dziennej filologii klasycznej na najbliższym uniwersytecie, porozmawiać ze studentami i ocenić, czy połączenie takich studiów z innymi obowiązkami będzie realne.