Joanna Rybowska R.I.P.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego
z głębokim żalem przyjął wiadomość o tym, że 28 października 2023
po długiej i ciężkiej chorobie odeszła przedwcześnie


dr hab. Joanna Rybowska

wieloletnia przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Terenowego PTF,
zasłużona członkini naszego Towarzystwa.

Rodzinie, bliskim i całemu łódzkiemu środowisku filologów klasycznych
składamy wyrazy współczucia.

Requiescat in pace.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w poniedziałek, 6 listopada 2023,
o godz. 13:00 na cmentarzu komunalnym
na Dołach przy ul. Smutnej w Łodzi.

Nekrolog na stronach UŁ:
www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/
odeszla-prof-joanna-rybowska