Projekty badawcze

Badania naukowe realizowane w Polskim Towarzystwie Filologicznym:

  • Dr Joanna Porucznik (Wrocław), „Procesy kreowania tożsamości kulturowej w antycznym północnym Czarnomorzu. Polis grecka a tereny wiejskie”. Grant NCN Preludium 9, okres realizacji: 2016–2019.
  • Dr Maja Miziur-Moździoch (Wrocław), „Zoo Ptolemeusza: zwierzęta w Egipcie hellenistycznym”.  Grant NCN Sonata, 2016–2019. Sprawozdanie z przebiegu projektu znajduje się w drugim fascykule pisma Eos (CV, 2017).