Concilium Latinum Lodziense XVII

XVII konferencja z cyklu Concilia Latina Lodziensia odbędzie się 4 czerwca 2022 roku. Temat tegorocznego Concilium to Post negotium otium. W imieniu organizatorów zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 1 maja 2022 r.