Członkostwo w PTF

Osoby pragnące wstąpić w szeregi naszego Towarzystwa proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej online. Deklaracja zostanie przekazana do Zarządu wybranego Oddziału Terenowego. Kandydat zostanie poinformowany o decyzji Zarządu Oddziału drogą mailową. Decyzja Zarządu Oddziału o przyjęciu kandydata w poczet członków PTF nabiera mocy po dostarczeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej podpisanej własnoręcznie lub podpisem elektronicznym.

Składki członkowskie

Składka członkowska wynosi obecnie 25 zł rocznie, co wystarcza do zapewnienia ciągłości podstawowego funkcjonowania Towarzystwa. Z jej uiszczania zwolnione są osoby, który ukończyły 70 rok życia oraz członkowie honorowi. Składki można uregulować za pośrednictwem skarbników Oddziałów Terenowych, a także poprzez indywidualne wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa:

Santander Bank Polska
95 1090 2503 0000 0001 3523 0896

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: “Składka członkowska za rok…, Oddział …, imię i nazwisko”, co pozwoli poprawnie zaksięgować wpłatę.

Darowizny na cele statutowe

Gorąco zachęcamy do składania darowizn na cele statutowe PTF, a także do informowania o takiej możliwości osób i instytucji, które chciałyby zostać mecenasami kultury klasycznej. Wpływy od szlachetnych i bezinteresownych sponsorów są dla nas bezcenne, ponieważ w przeciwieństwie do dotacji państwowych (z których również skwapliwie korzystamy) nie są one obarczone koniecznością zapewnienia wkładu własnego, dzięki czemu umożliwiają swobodne realizowanie zamierzonych przedsięwzięć bez narażania Towarzystwa na straty.