Komitet Organizacyjny

W październiku 2020 Zarząd Główny PTF powołał Komitet Organizacyjny Kongresu FIEC Wrocław 2025 w następującym składzie:

  1. dr hab. Agnieszka Kotlińska-Toma (ISKŚO UWr) – przewodnicząca;
  2. dr Joanna Pieczonka (ISKŚO UWr) – sekretarz;
  3. dr Katarzyna Ochman (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
    Filologicznego);
  4. dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr (archeologia – IAr UWr);
  5. prof. dr hab. Gościwit Malinowski (filologia klasyczna – ISKŚO UWr);
  6. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (historia starożytna – IH UWr);
  7. dr hab. Artur Pacewicz (filozofia starożytna – IF UWr).