Szkoła przyjazna łacinie

Poniżej zamieszczamy listę i mapę szkół, w których nadal, pomimo niesprzyjających warunków od lat narzucanych przez władze oświatowe, nauczany jest język łaciński. Została ona opracowana w oparciu o dane nadsyłane do nas przez nauczycieli, a uzupełniona na podstawie wyciągu z Systemu Informacji Oświatowej dostarczonego przez MEN. Informacje o nowych szkołach i wszelkie uzupełnienia prosimy przesyłać na adres Zarządu PTF.

Z zebranych danych wynika, że tylko niecałe 10% liceów w Polsce oferuje naukę łaciny, zdecydowana większość z nich w znikomym wymiarze godzin, często jedynie w formie koła zainteresowań. Zaledwie 25 szkół proponuje przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozszerzonym, czyli według ministerialnej podstawy programowej. Rzut oka na naszą mapę wystarcza, żeby zauważyć całe regiony Polski, które uległy już całkowitej delatynizacji. Zwłaszcza w północnej i zachodniej części kraju możemy jechać kilkadziesiąt, kilkaset nawet kilometrów, i nie napotkać ani jednej szkoły z językiem łacińskim… Nauka tego języka jest możliwa – z nielicznymi, chlubnymi wyjątkami – jedynie w większych miastach.

Na szczęście docierają do nas również informacje o placówkach, których dyrektorzy decydują się na wprowadzenie języka łacińskiego na nowo. Dzieje się to pomimo skrajnie niekorzystnych warunków organizacyjnych narzuconych przez władze oświatowe, często wymaga znalezienia zewnątrzengo sponsora w osobach rodziców uczniów lub jakiegoś szlachetnego mecenasa, a czasem wiąże się wręcz z koniecznością „żebrania o godziny” w Urzędzie Marszałkowskim i wywołuje konflikt dyrekcji z kuratorium.

Będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich tego rodzaju sytuacjach, aby Polskie Towarzystwo Filologiczne mogło je nagłaśniać, a także – na miarę naszych możlwości – wspierać nauczycieli i dyrektorów w ich działaniach.

Bieżące wieści z frontu walki o łacinę w szkołach podawane są na naszym profilu facebookowym oraz na videoblogu pt. „Łacina na skraju”. Zapraszamy też do zapoznania się z materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, które odnotowujemy w zakładce „Media o nas”.

W maju i czerwcu 2017 dyskusja na temat miejsca łaciny w polskim systemie edukacji została podjęta przez parlamentarzystów. Z materiałami na ten temat można zapoznać się w sekcji „Łacina w Sejmie”.

Szczegółowy opis zapisów rozporządzeń, które regulują nauczanie języka łacińskiego w polskich szkołach publicznych, a także dokładne dane statystyczne można znaleźć w zakładce „Nauczanie łaciny – stan prawny”.

[wyświetl mapę w osobnym oknie]

Legenda:

“Łacina na legalu”, tzn. przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” na poziomie rozszerzonym (240 godzin w trzyletnim cyklu nauczania, np. 3 godziny tygodniowo w I i II klasie, 2 godziny w III klasie) – jedyna możliwość nauczania łaciny według ministerialnej podstawy programowej zbieżnej z wymaganiami maturalnymi.
→ Aby uczyć się tego przedmiotu uczniowie muszą zwykle zrezygnować z wyboru innego przedmiotu maturalnego, nawet jeśli nie zdają matury z łaciny!
Całkowity kontakt uczniów z językiem jest porównywalny do miesięcznego pobytu w obcym kraju.
→ Liczba godzin języka łacińskiego w takiej szkole wystarcza zazwyczaj na pół etatu nauczyciela.

“Łacina ledwo się trzyma”, tzn. język łaciński jako przedmiot dodatkowy/”profilowy” w wymiarze min. 2 godzin tygodniowo – przedmiot, dla którego nie ma ministerialnej podstawy programowej.
→ Nauczyciel musi opracować program autorski.
→ Dyrekcja musi ubiegać się o dodatkowe finansowanie organu prowadzącego albo zewnętrznych sponsorów.
→ Całkowity kontakt uczniów z językiem jest porównywalny do 10–15 dni pobytu w obcym kraju.
→ Liczba godzin języka łacińskiego w takiej szkole wystarcza zazwyczaj na 1/4–1/3 etatu nauczyciela.

“Pogadanki o łacinie”, tzn. język łaciński jako przedmiot uzupełniający/dodatkowy w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez jeden lub dwa semestry – również zajęcia bez podstawy programowej, treści nauczania zależą wyłącznie od nauczyciela; lekcje rozliczane zazwyczaj jako tzw. “godziny dyrektorskie”.
→ Całkowity kontakt uczniów z językiem jest porównywalny do 3–5 dni pobytu w obcym kraju.
→ Zatrudnienie nauczyciela na etat jest w tym wypadku zupełnie nieopłacalne; przedmiot jest zazwyczaj prowadzony przez nauczyciela o wykształceniu dwukierunkowym, który uczy przede wszystkim innego przedmiotu.

“Łacina wieczorowa”, tzn. pozalekcyjne koło zainteresowań – zajęcia nie ujęte w plan lekcji.
→ Uczniowie poświęcają na łacinę swój wolny czas.
→ Nauczyciel pracuje “na drugą zmianę”.

“Jest łacina!” – otrzymaliśmy informację, że łacina jest nauczana, ale czekamy na szczegółowe dane co do zakresu.

 

 

ANDRYCHÓW

Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie – przedmiot “Język Łaciński” (łacina medyczna) realizowany w drugich i trzecich klasach o profilu biologiczno-chemicznym w wymiarze jednej godziny w tygodniu. “Język Łaciński” dla klas o profilu humanistycznym realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasie pierwszej i trzeciej oraz dwóch w drugiej [stan na 3 kwietnia 2017].

BIAŁA PODLASKA

Katolickie LO im. Cypriana Norwida – Przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” realizowany w zakresie rozszerzonym w klasie o profilu humanistycznym; 120 godzin w cyklu (2 godziny tygodniowo przez 2 lata) w klasie o profilu biologiczno-chemicznym [stan na 6 czerwca 2017].

BIAŁYSTOK

I LO im. Adama Mickiewicza 

II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

III LO im. K. K. Baczyńskiego

 

BIELSKO-BIAŁA

I LO im. Mikołaja Kopernika

II LO im. Adama Asnyka

III LO im. Stefana Żeromskiego

IV LO im. KEN

VIII LO

BIŁGORAJ

LO im. ONZ

BŁASZKI

LO im. Wojska Polskiego 

BOGUCHWAŁA

LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

BOCHNIA

I LO im. Kazimierza Wielkiego 

BRZOZÓW

I LO

BYDGOSZCZ

V LO im. Leona Kruczkowskiego 

BUSKO-ZDRÓJ

Samorządowe Gimnazjum nr II

I LO im. Tadeusza Kościuszki 

BYDGOSZCZ

I Katolickie Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego

I Katolickie LO im. króla Jana III Sobieskiego

I LO

VIII LO 

CHEŁM

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego – Język łaciński realizowany jako przedmiot uzupełniający na podstawie programu autorskiego „Łacina dla medyków” – w wymiarze 2 godzin w całym cyklu nauczania. Ponadto Koło Olimpijskie Języka Łacińskiego (prowadzone nieodpłatnie) dla chętnych z klas prawniczych [stan na 12 maja 2017].

II LO

Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków 

CHMIELNIK

Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu

CHRZANÓW

I LO im. St. Staszica 

CIESZYN

Katolickie LO im. św. Melchiora Grodzieckiego 

CZĘSTOCHOWA

I LO im. Juliusza Słowackiego

IV LO im. H. Sienkiewicza 

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej – Język Łaciński nauczany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez jeden rok [stan na: 30 czerwca 2017].

Niepubliczne Medyczne Studium Techniki Farmaceutycznej 

DZIERŻONIÓW

II LO im. Jana Pawła II

GDAŃSK

Akademickie Liceum Ogólnokształcące LINGWISTA w Gdańsku – przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozszerzonym (zajęcia dodatkowe); 2 godziny w tygodniu przez cały okres nauki dla uczniów, którzy wybrali grupy specjalizacyjne: humanistyczną, prawniczo-społeczną lub medyczną. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podręcznikiem “Porta Latina nova” (Wydawnictwo Szkolne PWN) [stan na 2 kwietnia 2017].

Gdańskie Liceum Autonomiczne – Język łaciński (poziom podstawowy). Liczba godzin w poszczególnych latach: Łacina jest w 1 i 2 klasie w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Profile klas: Łacina jest obowiązkowa dla uczniów klas o profilu medycznym (biologiczno-chemicznym) oraz prawniczym (w zależności od rocznika nazywanym również humanistycznym) [stan na 23 kwietnia 2017].

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy – przedmiot “Język łaciński kultura antyczna” nauczany w zakresie rozszerzonym, jest obowiązkowy w klasach o profilu humanistycznym. Liczba godzin: w klasie pierwszej 2 godziny tygodniowo, w klasie drugiej 4 godziny tygodniowo, w klasie trzeciej 3 godziny tygodniowo. Klasy dzielone są na grupy [stan na 10 maja 2017].

GDYNIA

Gimnazjum Katolickie 

Katolickie LO

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

GLIWICE

II LO w Gliwicach

GŁOWNO

 Publiczne Katolickie LO im. Jana Pawła

GNIEZNO

Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice-Dzieciom

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

GOLUB – DOBRZYŃ

Liceum im. Anny Wazówny – w klasie trzeciej “Łacina i kultura antyczna” jako rozszerzenie, w klasie pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym jedna godzina języka łacińskiego w naukach przyrodniczych w tygodniu [stan na 23 kwietnia 2017].

GORZÓW WIELKOPOLSKI

I LO

II LO

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego – przedmiot “Podstawy języka łacińskiego i kultury antycznej” realizowany jako dodatkowy uzupełniający do wyboru w klasie drugiej w wymiarze 30 godzin przez rok (1 godzina w tygodniu) [stan na 3 kwietnia 2017].

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego – Język łaciński i kultura antyczna – przedmiot realizowany dla chętnych, jako koło zainteresowań (2 godz./tydz.) dla wszystkich zainteresowanych z wszystkich klas; finansowany przez organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim [stan na 2 czerwca 2017].

HRUBIESZÓW

LO im. ks. Stanisława Staszica 

INOWROCŁAW

I LO im. Jana Kasprowicza

II LO im. Marii Konopnickiej

JAROCIN

I LO im. Tadeusza Kościuszki 

JAROSŁAW

I LO im. M. Kopernika

JASŁO

I LO im. króla Stanisława Leszczyńskiego

JAWORZNO

Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie

II LO im. Czesława Miłosza 

JELENIA GÓRA

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

JĘDRZEJÓW

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie –  przedmiot “Język łaciński prawniczy” – 1 godzina w drugiej  klasie i 1 godzina w trzeciej klasie o kierunku humanistyczno-prawnym. “Język łaciński w medycynie” –  1 godzina w drugiej klasie i 1 godzina w trzeciej klasie o kierunku medyczno-przyrodniczym. “Kółko języka łacińskiego” – 1 godzina tygodniowo dla chętnych. Przedmioty realizowane są jako obowiazkowe uzupełniające i znajdują się w siatce godzin dydaktycznych. Kółko jest liczone do etatu i przydzielone na wniosek Dyrektora przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie [stan na 14 kwietnia 2017].

JÓZEFÓW

Liceum Strumienie Stowarzyszenia Sternik  – przedmiot “Język Łaciński” obowiązkowy przez pierwsze dwa lata nauki w wymiarze 2 godzin tygodniowo (zakres rozszerzony możliwy do wyboru dla chętnych). W szkole realizowany jest program autorski pt. “Ad fontes” w ramach bloku zajęć humanistycznych “Kultura i tradycja”, który łączy zajęcia z łaciny, literatury polskiej i wiedzy o kulturze. Na początku trzeciej klasy podsumowaniem kursu łaciny i jego zakończeniem są tygodniowe lekcje w Rzymie. Podręcznik w wersji elektronicznej, dostosowywany do potrzeb i zainteresowań każdego rocznika [stan na 5 kwietnia 2017].

Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu – Akwinata oferuje wychowanie i kształcenie oparte na modelu katolickiej edukacji klasycznej. Dlatego w programie widnieje m.in.   “Język łaciński” w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasie I, 2 godziny tygodniowo w klasie II i III (zajęcia obowiązkowe) realizowany jest według programu autorskiego nauczyciela. Przedmiot „Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozszerzonym (zajęcia dodatkowe); oprócz tego zajęcia obowiązkowe z retoryki, dialektyki i historii filozofii (na których łacina jest również obecna) [stan na 10 maja 2017].

KALISZ

II LO im. Tadeusza Kościuszki 

KAMIEŃSKIE MŁYNY

Niepubliczne Gimnazjum

KARTUZY

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

KATOWICE

IV LO im. gen. Stanisława Maczka

X LO im. J. Paderewskiego

KĘTRZYN

I LO

KIELCE

LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach – Język łaciński jest proponowany w naszej szkole jako trzeci język obcy, obok języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, do wyboru z językiem włoskim. “Język łaciński z terminologią prawniczą” jest nauczany w klasie 1A, 2A i 3A (humanistyczno-matematycznej) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. “Język łaciński z terminologią medyczną” jest nauczany w klasie 1B, 2B i 3B (biologiczno-chemicznej) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W klasie A i klasie B nauczyciel pracuje w oparciu o program autorski, dostosowany do specjalności klasy. Oprócz obowiązkowych zajęć z języka łacińskiego nauczyciel prowadzi koło przedmiotowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczestnikami tego typu zajęć są głównie uczniowie przygotowujący się do Olimpiady Języka Łacińskiego oraz do innych konkursów łacińskich [stan na 6 czerwca 2017].

I LO Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej 

I LO im. Stefana Żeromskiego

II LO im. J. Śniadeckiego

KOŁO

LO im. Kazimierza Wielkiego 

KONIN

III LO im. C.K. Norwida

KOŃSKIE

I LO im. KEN

KRAKÓW

I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – “Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozrzeszonym. Wszystkie rozszerzania (w tym łacina) z góry przypisane są do klas. W każdym roczniku jest jedna klasa z rozszerzoną łaciną (jest to jedno z 4 rozszerzeń) i greką jako przedmiotem uzupełniającym (1h w tygodniu) [stan na 2 kwietnia 2017].

II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – “Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozrzeszonym. Uczniowie sami wybierają rozszerzenia, które realizowane są w grupach międzyoddziałowych [stan na 2 kwietnia 2017].

III LO im. Jana Kochanowskiego 

IV LO im. Tadeusza Kościuszki 

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – Język Łaciński nauczany w w ramach działania dwóch kół zainteresowań [stan na 5 czerwca 2017].

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. S. Konarskiego

VII LO im. Zofii Nałkowskiej 

Publiczne LO Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP 

Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu 

 LO Jezuitów im. Stanisława Kostki

KRAŚNIK

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  – w roku szkolnym 2016/2017 Język łaciński nauczany jest w ramach kółka zainteresowań dla chętnych z klas o profilu humanistycznym  oraz biologiczno-chemicznym. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie w wymiarze  1 godziny tygodniowo [stan na 24 maja 2017].

II LO im. Mikołaja Reja

KROSNO

III LO

LEGNICA

I LO im. Tadeusza Kościuszki

LESZNO

I LO im. Rodu Leszczyńskich 

LIPNO

LO im. Romualda Traugutta 

LISZKI

LO w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina”

LUBLIN

I LO im. S. Staszica

III LO im. Unii Lubelskiej 

XXI LO im. św. S. Kostki

Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego

Prywatne Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego 

Prywatne LO im. I.J. Paderewskiego 

ŁAŃCUT

I LO im. Henryka Sienkiewicza 

ŁASK

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – przedmiot “Język łaciński” nauczany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów w wymiarze jednej godziny zegarowej tygodniowo. Każdego roku prowadzona jest jedna grupa. Podczas 40 godzin uczniowie poznają słownictwo z zakresu humanistyki oraz nauk przyrodniczo-medycznych, sentencje łacińskie, podstawy gramatyki z komparatystyką języków nowożytnych nauczanych w szkole [stan na 10 kwietnia 2017].

ŁÓDŹ

Salezjańskie Liceum im. ks. Bosko – przedmiot “Język łaciński” realizowany w pierwszej i drugiej klasie liceum, 2 godziny tygodniowo jako przedmiot dodatkowy [stan na 10 kwietnia 2017].

Akademickie LO

Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ

IV LO im. Emilii Sczanieckiej 

XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego

XIII LO im. Marii Piotrowiczowej 

Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej 

Publiczne Gimnazjum nr XVIII

Publiczne Gimnazjum nr XVII

Publiczne Gimnazjum nr I im. króla Bolesława Chrobrego 

MAKÓW MAZOWIECKI

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 

MALBORK

ZSK im. Jana Pawła II w Malborku – przedmiot “Język Łaciński” realizowany w gimnazjum i liceum. [stan na 3 kwietnia 2017].

MARKI

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach – przedmiot “Język łaciński” jako przedmiot dodatkowy obowiązkowy dla klas humanistycznej i biologiczno-chemicznej, a także dla chętnych, 2 godziny tygodniowo przez 2,5 roku, lekcje sponsorowane z środków Domu Zakonnego Księży Michalitów w Markach [stan na 2 kwietnia 2017].

MIEJSCE PIASTOWE

Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym

MILANÓWEK

Społeczne LO Nr V

MŁAWA

Katolickie LO – Język Łaciński realizowany we wszystkich klasach w wymiarze dwóch godzin w tygodniu [stan na 16 czerwca 2017].

MYSŁOWICE

I LO im. Tadeusza Kościuszki

MYŚLENICE

I Liceum im. Tadeusza Kościuszki – zajęcia w klasach humanistycznych, 2h tygodniowo [stan na 19 listopada 2017].

NAKŁO NAD NOTECIĄ

I LO im. Bolesława Krzywoustego

NAMYSŁÓW

I LO im. Jarosława Iwaszkiewicza 

NOWY SĄCZ

Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów (Jezuickie Centrum Edukacji) – Język Łaciński w klasie o profilu biologiczno-chemicznym (3h tygodniowo) i humanistycznym (4h tygodniowo). Dla chętnych możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych zarówno w gimnazjum jak i liceum. Od roku szkolnego 2017/18 planowane jest wprowadzenie autorskiego programu Łacina dla Malucha [stan na 5 kwietnia 2017].

Elitarne LO 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej 

NOWY TARG

I LO im. Seweryna Goszczyńskiego 

II LO im. św. Jadwigi Królowej 

Policealna Szkoła Służb Medycznych 

NYSA

II LO

OLESNO

Liceum Ogólnokształcące

OLEŚNICA

I LO im. Juliusza Słowackiego

OLSZTYN

I LO im. Adama Mickiewicza 

II LO

XIII LO im. Świętej Rodziny 

OPOLE

II Liceum Ogólnokształcące – Język Łaciński jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ponadto dla chętnych możliwość nauki w ramach przygotowania do Olimpiady Języka Łacińskiego – 1 godzina tygodniowo przez rok [stan na 5 kwietnia 2017].

LO Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie

OSTROŁĘKA

Gimnazjum Klasyczne im. papieża Jana Pawła II 

Liceum Klasyczne im. Jana Pawła II 

OSTRÓDA

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie 

OSTRÓW MAZOWIECKI

LO im. rtm. Witolda Pileckiego (ZS Nr 1)

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego 

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Reymonta

III LO 

OSTRZESZÓW

I LO im. M. Skłodowskiej-Curie

OŚWIĘCIM

Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. Klementyny Tańskiej 

PAWŁOWICE

LO (ZSO im. Jana Pawła II)

PELPLIN

Collegium Marianum Liceum Katolickie 

PIASTÓW

LO im. Adama Mickiewicza 

PIŁA

LO Towarzystwa Salezjańskiego 

PIŃCZÓW

LO im. Hugona Kołłątaja

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

III LO im. Juliusza Słowackiego 

PŁOCK

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozrzeszonym. W każdym roczniku prowadzona jest jedna klasa z rozszerzoną łaciną, do tego klasy biologiczno-chemiczne przez rok mają przedmiot zwany “Łaciną w medycynie” (godzina w tygodniu), a klasa geograficzno-matematyczna “Geografię antyczną” (też godzina w tygodniu) [stan na 2 kwietnia 2017].

PŁOŃSK

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza –  Przedmiot “Język Łaciński i kultura antyczna” jest realizowany jako rozszerzenie wybierane przez uczniów klas 2 i 3 liceum (grupa międzyklasowa) [stan na 7 kwietnia].

POŁANIEC

LO (ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie”)

POZNAŃ

Liceum św. Marii Magdaleny – szkoła kontynuuje tradycje gimnazjum i liceum klasycznego powstałego w 1303 roku. Język łaciński nauczany jest przez dwa lata w klasach pierwszych i drugich w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Obejmuje klasy o profilu humanistycznym (2 pierwsze i 2 drugie, czyli 4 rocznie) oraz podobnie klasy o profilu biologiczno-chemicznym (2 klasy pierwsze i 2 klasy drugie, czyli 4). W sumie 8 klas objętych jest nauką łaciny w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Pozostałe klasy pierwsze i drugie (wszystkie) w ramach kontynuacji tradycji klasycznych szkoły realizują przedmiot “Kultura antyczna” w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 4 semestry. Nauka opiera się o Program autorski, który różnicuje program w profilach. Ponieważ każdy uczeń LO MM winien mieć kontakt i z j. łacińskim i z kulturą antyczną, w profilach humanistycznym i biologiczno-chemicznym obowiązuje proporcjonalnie 70% czasu na teksty, gramatykę literaturę, nazewnictwo (np. biologiczne), a  30% na samą kulturę, obyczaje, historię, geografię, wynalazki itp. W klasach z przedmiotem “Kultura antyczna” te proporcje programowe są odwrotne. W sumie aż 13 klas uczestniczy co roku w programie podstawowym obowiązkowo, plus jedna grupa tzw. olimpijska realizuje program zaawansowany. Ta grupa przeznaczona jest dla ochotników, którzy chcą zdawać Łacinę na maturze lub uczestniczą w Olimpiadzie Języka Łacińskiego. Liceum św. Marii Magdaleny jest Uniwersytecką Szkołą Ćwiczeń i przyjmuje na praktyki studentów Filologii Klasycznej [stan na 10 kwietnia 2017].

XVI Liceum Ogólnokształcące im Charles de Gaulle’a i Gimnazjum nr 29 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a) – przedmiot ,,Język łaciński” realizowany w ramach zajęć dodatkowych dla chętnych; kurs prowadzony według programu autorskiego nauczyciela. Nauka języka prowadzona jest metodą tradycyjną oraz konwersacyjną, uzupełniona o zagadnienia z kultury antycznej i odwołania do terminologii medycznej. Zainteresowani uczniowie są także przygotowywani do Olimpiady Języka Łacińskiego [stan na 14 kwietnia 2017].

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego – “Język łaciński w naukach medycznych i przyrodniczych” jako przedmiot uzupełniający realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie II (klasa akademicka oraz o profilu przyrodniczym) przez 1 rok [stan na 2 czerwca 2017].

VIII LO im. Adama Mickiewicza – Jest to szkoła nastawiona na “ścisłowców”. Zajęcia z łaciny odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych (opłacanych przez uczniów biorących w nich udział). Uczęszczają na nie uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym. Kurs trwa dwa lata po dwie godziny w tygodniu [stan na 12 lutego 2018].

Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – “Język łaciński i kultura antyczna” – przedmiot dodatkowy (1 godz./tyg.)  w  klasach I, II i III dla uczniów z klas o wszystkich profilach [stan na 2 czerwca 2017].

Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – “Język łaciński i kultura antyczna” jako przedmiot dodatkowy (1 godz./tyg.) w klasie drugiej [stan na 2 czerwca 2017].

SP 70 w Poznaniu – Szkoła oferuje cały wachlarz zajęć pozalekcyjnych, które finansowane są przez “Stowarzyszenie Siedemdziesiątka” (założone przez rodziców). Wśród tych zajęć jest także łacina. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez cały rok szkolny (są prowadzone od 4 lat). Mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie. W razie potrzeby (ze względu na wiek, potrzeby uczniów i poziom zaawansowania) istnieje możliwość tworzenia większej ilości grup. W szkole są dzieci, które od pierwszej klasy uczyły się łaciny [stan na 12 lutego 2018].

LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

Wielkopolska Szkoła Medyczna 

PRZEMYŚL

I LO im. J. Słowackiego

LO Towarzystwa Salezjańskiego 

II LO im. prof. K. Morawskiego 

PSZCZYNA

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie – “Język łaciński” w klasach o profilu biologicznym i społeczno-prawniczym. Jedna godzina tygodniowo w klasie pierwszej , w drugiej jedna godzina tygodniowo dla chętnych. Zajęcia realizowane jako program autorski nauczyciela [stan na 7 kwietnia 2017].

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie – “Łacina medyczna” w klasie z rozszerzonym programem z biologii i chemii, 1 godzina tygodniowo przez dwa lata. ”Łacina w prawie” w klasie europejsko-językowej, 1 godzina tygodniowo w klasie drugiej. Zajęcia realizowane jako program autorski nauczyciela [stan na 7 kwietnia 2017].

PUCK

Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego 

PUŁTUSK

LO im. Piotra Skargi 

RUMIA

Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

RZESZÓW

I LO im. ks. Stanisława Konarskiego 

II LO im. Płk. L. Lisa-Kuli

III LO im. C.K. Norwida – “Język łaciński” realizowany w drugiej klasie o profilu  biologiczno-chemicznym (1 godz./ tydz.) [stan na 2 czerwca 2017]. 

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

SANOK

I LO im. KEN

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke 

SIEDLCE

I Katolickie LO im. Św. Rodziny

IV LO im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego

SIEMIATYCZE

Liceum Ogólnokształcące

SKIERNIEWICE

Klasyczne Liceum

SŁUPSK

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

V LO im. Zbigniewa Herberta

SOKOŁÓW PODLASKI

Salezjańskie LO 

SOPOT

I Liceum Ogólnokształcące w Sopocie – przedmiot „Język łaciński i kultura antyczna” realizowany przez cały okres nauki w liceum dla uczniów klas o profilu filologicznym i prawno-społecznym w wymiarze dwóch godzin w tygodniu [stan na 3 kwietnia 2017].

SOSNOWIEC

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Sosnowcu –  przedmiot “Język łaciński” realizowany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez trzy lata. Zajęcia realizowane jako program autorski nauczyciela [stan na 7 kwietnia 2017].

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

Katolickie Gimnazjum i Liceum Kana

STALOWA WOLA

Samorządowe LO

STASZÓW

LO im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego – Język łaciński, jako przedmiot dodatkowy, jest nauczany w klasie humanistycznej w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie pierwszej i drugiej oraz 1 godzina tygodniowo w klasie trzeciej. W klasie o profilu biologiczno – chemicznym realizowany jest autorski program nauczania: „Lingua Latina medicinalis” w   wymiarze jedna godzina tygodniowo przez dwa lata. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pragnących wziąć udział w Olimpiadzie Języka Łacińskiego lub przystąpić do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego; zajęcia te prowadzone są społecznie. W szkole w latach 2013-2016 były prowadzone dwa zintegrowane eksperymenty pedagogiczne ”Przez inskrypcje w głąb dziejów” oraz „Ziemia Staszowska przez stulecia” opracowane prze na nauczycielkę języka łacińskiego i nauczyciela historii. W ramach projektu dokonano przekładu (w większości po raz pierwszy w dziejach) łacińskich inskrypcji znajdujących się w obiektach sakralnych  Staszowa i Rytwian.Trwają dalsze działania badawcze w tym kierunku, a kolejne klasy humanistyczne biorą udział w warsztatach poświęconych szeroko pojętej epigrafice [stan na 2 czerwca 2017].

SUWAŁKI

I LO im. Marii Konopnickiej

II LO

Szkoła Policealna Nr III

SZAMOTUŁY

I LO im. ks. Piotra Skargi 

SZCZECIN

I Prywatne LO im. Leonarda Piwoni – „Język łaciński z elementami kultury antycznej” – przedmiot do wyboru liczony do średniej ocen realizowany jako 1 godzina w tygodniu w klasie I, 2 godziny w tygodniu w klasie 2 i 3 [stan na 28 maja 2017].

Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni – „Język łaciński z elementami kultury antycznej” – przedmiot do wyboru liczony do średniej ocen realizowany jako 1 godzina w tygodniu przez 3 lata [stan na 28 maja 2017].

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana Marii Kolbego – “Język łaciński” prowadzony w ramach koła zainteresowań w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdego poziomu [stan na 28 maja 2017].

IV Liceum Ogólnokształcące – przedmiot „Łacina w kulturze” realizowany przez 2 godziny w tygodniu przez 1 rok w II klasie o profilu humanistyczno-medialnym; „Łacina medyczna” w wymiarze 1 godziny w tygodniu przez 1 rok w klasie I (profil biologiczno-medyczny) [stan na 28 maja 2017].

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino – przedmiot „Łacina dla przyrodników” realizowany w wymiarze 1 godziny w tygodniu przez dwa lata od II klasy o profilu przyrodniczym (obecnie 2e i 3e) oraz 2 godzin w tygodniu przez 2 lata, od II klasy o profilu przyrodniczym (obecnie 2b); przedmiot „Elementy języka łacińskiego i kultury antycznej” – 1 godzina w tygodniu przez 1 rok od II klasy o prfilu humanistycznym (obecnie 2c); w tym roku po raz ostatni był realizowany wariant pod nazwą „Blok humanistyczny” – 1 godzina przez 2 lata od klasy II w klasie o profilu humanistycznym (obecnie 3c) [stan na 28 maja 2017].

ŚWIDNICA

I LO

II LO

ŚWIDNICA ŚLĄSKA

Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego

ŚWINOUJŚCIE

LO im. Mieszka I z Oddziałami Integracyjnymi

TARNOBRZEG

I Społeczne LO im. im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

TARNÓW

IV LO im. Jana Pawła II 

V LO im. J. Korczaka 

VII LO

TCZEW

Uniwersyteckie Katolickie LO im. św. Jadwigi Królowej

TOMASZÓW LUBELSKI

LO (ZS Nr 1 im. Bartosza Głowackiego)

TORUŃ

I LO im. Mikołaja Kopernika

VII LO im. Wandy Szuman – przedmiot “Język Łaciński w medycynie” realizowany w klasie pierwszej i drugiej o profilu biologiczno-chemicznym (2 godziny tygodniowo) [sta na 23 kwietnia 2017].

V LO im. Jana Pawła II – “Język łaciński” jako przedmiot dodatkowy [stan na 23 kwietnia 2017].

Gimnazjum i Liceum Akademickie – od roku szkolnego 2017/18 wprowadzony zostanie przedmiot “Język Łaciński” dla klasy humanistycznej w wymiarze czterech godzin tygodniowo dla klasy drugiej i trzeciej [stan na 23 kwietnia 2017].

IV LO im. Tadeusza Kościuszki – zajęcia z języka łacińskiego prowadzone jako rozszerzenie (180-240 h w cyklu edukacji) dzięki wsparciu fundacji Traditio Europae.
Ponadto przedmiot “Język Łaciński w naukach przyrodniczych” prowadzony w klasie o profilu biologiczno-chemicznym (1 h/ tydzień) [stan na 23 kwietnia 2017].

Franciszkańskie LO 

TRZEMESZNO

Liceum Ogólnokształcące 

TYCHY

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego – “Język łaciński w zakresie elementarnym” jako przedmiot uzupełniający w klasie o profilu biologiczno medycznym;  jedna godzina w klasie pierwszej i dwie godziny w klasie drugiej. Zajęcia realizowane jako program autorski nauczyciela [stan na 7 kwietnia 2017].

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka – przedmiot uzupełniający “Łacina w farmacji” w klasach chemiczno-farmaceutycznych; dwie godziny w klasie drugiej i dwie godziny w klasie trzeciej. Zajęcia realizowane jako program autorski nauczyciela  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z receptury farmaceutycznej i międzynarodowego nazewnictwa substancji chemicznych [stan na 7 kwietnia 2017].

WADOWICE

Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach –  przedmiot “Język łaciński” jako dodatkowy oferowany jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez dwa lata oraz jednej godziny w tygodniu jako łacina medyczna przez rok [stan na 3 kwietnia 2017].

WARSZAWA

I LO z Oddziałami Integracyjnymi 

I Społeczne LO – fakultet z języka łacińskiego w wymiarze rozszerzonym (4 godz. tyg.) lub  podstawowym (2 godz. tyg.) [stan na 16 czerwca 2017].

LO im Tadeusza Reytana – zajęcia języka łacińskiego realizowane jako koło zainteresowań – grupa podstawowa 2 godz. w tygodniu, grupa zaawansowana – 1 godzina [stan na 16 czerwca 2017].

III LO im. gen. Sowińskiego 

V LO im. księcia Stanisława Poniatowskiego –  “Języki klasyczne w medycynie” jako przedmiot uzupełniający w klasie o profilu biologiczno-chemicznym (60h w klasie drugiej) [stan na 16 czerwca 2017].

XI LO im. M. Reja w Warszawie – przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozrzeszonym (ponad wymagane 240 godzin dzięki wsparciu władz lokalnych). W klasach o profilu biologicznym język łaciński realizowany jako przedmiot uzupełniający w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasie drugiej [stan na 10 kwietnia 2017].

XIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

XIV LO im. Stanisława Staszica 

XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – Język Łaciński dla uczniów klasy o profilu medycznym przez rok w wymiarze 1 godziny tygodniowo [stan na 5 kwietnia 2017}.

XXI LO im. Hugona Kołłątaja

LXXV LO im. Jana III Sobieskiego

LXXXI LO im. Aleksandra Fredry – przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” do wyboru na poziomie rozszerzonym (240h) w klasach humanistycznych, społecznych i biologiczno-chemicznych. Uczniowie uczą się w grupie międzyklasowej, realizują program w klasie II i III, program umożliwia przygotowanie do matury. Przedmiot “Język łaciński dla przyrodników” w wymiarze 30 h w III klasie o profilu biologiczno-chemicznym obowiązkowy dla uczniów, którzy nie wybrali łaciny jako rozszerzenia. Zajęcia realizowane jako program autorski nauczyciela, tematyka dotyczy przede wszystkim podstaw gramatyki i użycia łaciny w terminologii biologicznej albo farmaceutycznej [stan na 5 kwietnia 2017]. 

Prywatne LO Nr XXXII im. Jeana Monneta

XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika – Język łaciński realizowany w I klasie o profilu humanistyczno-społecznym (1 godz./tydz.) [stan na 16 czerwca 2017].

XXXVII Liceum im. J. H. Dąbrowskiego  – przedmiot “Język łaciński” jest w dwóch klasach drugich: o profilu lingwistycznym i biologiczno-chemiczno-fizycznym. W obu klasach nauka odbywa się przez rok, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W klasie lingwistycznej są to podstawy gramatyki, słownictwo (nawiązania do języka polskiego, angielskiego i włoskiego) oraz elementy kultury; w klasie biologicznej – przede wszystkim terminologia medyczna i botaniczna [stan na 10 kwietnia 2017].

XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej – przedmiot “Język łaciński i kultura antyczna” realizowany jest w wymiarze rozszerzonym do wyboru w klasie o profilu lingwistycznym. Uczniowie od lat osiągają wysokie wyniki w Olimpiadzie Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej oraz reprezentują młodych Polaków w konkursach zagranicznych [stan na 10 maja 2017].

CXIX LO im. Jacka Kuronia 

XXVII LO im. T. Czackiego

Gimnazjum nr 41

Społeczne Gimnazjum nr 20

Polonijne LO Niepubliczne “Klasyk”

VII LO im. Juliusza Słowackiego – zajęcia języka łacińskiego realizowane jako koło zainteresowań (2 godziny w tygodniu) [stan na 16 czerwca 2017].

XLV LO im. Romualda Traugutta – Łacina dla humanistów” (1 godz.tygodniowo) w I klasie o profilu administracyjno-prawnym; „Łacina dla przyrodników”” (1 godz.tygodniowo) w I i II klasie biologiczno-chemicznej [stan na 16 czerwca 2017].

XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego – zajęcia języka łacińskiego realizowane jako koło zainteresowań (1 godziny w tygodniu) [stan na 16 czerwca 2017].

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego – Język łaciński realizowany jest w klasie o profilu biologiczno-chemicznym (I klasa – 2 godz./tydz.,  II klasa 1 godz./tydz.) oraz klasie o profilu polonistyczno-historycznym
(I klasa – 2 godz.tydz., II klasa – 1 godz./tydz.) [stan na 16 czerwca 2017].

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej – Język łaciński odbywa się raz w tygodniu (1 godzina) w ramach zajęć koła naukowego [stan na 16 czerwca 2017].

Liceum Filmowe

Liceum Kreacji Gier Wideo

Społeczne Lo Nr VII im. B. Geremka

Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego

WEJHEROWO

I LO im. króla Jana III Sobieskiego 

WĘGORZEWO

Liceum Ogólnokształcące

WIELICZKA

Prywatne LO Franciszkanów 

WŁOCŁAWEK

Publiczne Gimnazjum

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich – Język Łaciński jako przedmiot obowiązkowy we wszystkich klasach o profilu humanistycznym [stan na 16 czerwca 2017].

WROCŁAW

IV LO we Wrocławiu – język łaciński jako przedmiot dodatkowy, 2 godziny tygodniowo przez dwa lata [stan na 2 kwietnia 2017].

VII LO we Wrocławiu – język łaciński jako przedmiot dodatkowy, 1 godzina tygodniowo przez trzy lata w klasie humanistycznej i przyrodniczej [stan na 2 kwietnia 2017].

Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu – język łaciński jako przedmiot dodatkowy, 2 godziny tygodniowo przez trzy lata, nauczanie przy użyciu metod konwersacyjnych [stan na 2 kwietnia 2017].

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. NMP Pośredniczki Łask – język łaciński realizowany jako przedmiot obowiązkowy, 1 godzina tygodniowo przez dwa lata [stan na 5 kwietnia 2017].

Publiczne Gimnazjum Katolickie im. N.M.P. Pośredniczki Łask język łaciński realizowany jako przedmiot obowiązkowy w wymiarze 1 godziny tygodniowo, tylko w klasie trzeciej [stan na 5 kwietnia 2017].

Szkoła Podstawowa „Iskry” – język łaciński zostanie wprowadzony w roku szkolnym 2017/18 dla klasy czwartej i piątej [stan na 7 kwietnia].

XIV LO im. Polonii Belgijskiej – przedmiot “Język łaciński” organizowany dla chętnych jako zajęcia dodatkowe [stan na 7 kwietnia 2017].

WŁOCŁAWEK

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – Język łaciński realizowany w wymiarze 1 obowiązkowej godziny tygodniowo w klasach II i  III gimnazjum oraz I liceum. Dla osób chętnych: 1 godzina tygodniowo w klasie II i III liceum. Oprócz tego prowadzone jest koło zainteresowania z języka łacińskiego poza siatką godzin [stan na 28 maja 2017]. 

ZABRZE

Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego 

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

ZAMOŚĆ

I LO im Jana Zamojskiego – “Język łaciński w medycynie” – przedmiot uzupełniający realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w całym cyklu nauczania. “Język łaciński w prawie” realizowany jako przedmiot uzupełniający – 4 godziny w cyklu nauczania [stan na 5 kwietnia 2017].

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej – “Język łaciński w medycynie” – przedmiot uzupełniający realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w całym cyklu nauczania. “Język łaciński w prawie” realizowany jako przedmiot uzupełniający – 4 godziny w cyklu nauczania [stan na 5 kwietnia 2017].

III LO im. Cypriana Kamila Norwida – przedmioty “Język łaciński w  medycynie” i “Język łaciński w prawie” realizowane jako uzupełniające – 2 godziny w cyklu nauczania [stan na 5 kwietnia 2017].

II LO im. Marii konopnickiej 

ZIELONA GÓRA

III LO im. Tadeusza Kotarbińskiego 

ZŁOCZEW

Liceum Ogólnokształcące (ZSP)