Formularz aktualizacji danych członka PTF

Zarząd Główny zobowiązany jest do prowadzenia rejestru członków Towarzystwa Opracowaliśmy kwestionariusz, który ma na celu aktualizację danych osobowych i kontaktowych. Jest on przeznaczony dla OBECNYCH członków PTF. Jego wypełnienie będzie znacznym ułatwieniem w pracy Zarządu.

Osoby pragnące dopiero przystąpić do naszego Towarzystwa prosimy o zapoznanie się z instrukcjami na stronie http://ptf.edu.pl/czlonkostwo-w-ptf.