Konferencje dydaktyczne

Wieloletnią tradycją Oddziałów Terenowych PTF jest troska o dydaktykę języka łacińskiego i greckiego w szkołach i na uczelniach. Oddziały we współpracy z lokalnymi instytucjami regularnie organizują spotkania i konferencje, podczas których nauczyciele mogą podnosić swoje kompetencje.

W związku z rosnącym zainteresowaniem dydaktyką języków klasycznych, w roku 2018 Zarząd Główny PTF zorganizował cykl czterech ogólnopolskich konferencji poświęconych dydaktyce języków klasycznych pod wspólnym tytułem “Optimi magistri”:

Zrealizowano nagrania filmowe wszystkich wygłoszonych prelekcji, dyskusji i innego rodzaju wystąpień (łącznie 29 filmów), z którymi można zapoznać się na kanale PTF na Youtubie.

Bogactwo i różnorodność programu konferencji przekroczyły pierwotne zamierzenia organizatorów. Zamiast planowanych ośmiu prelekcji odbyło się ich aż osiemnaście, w tym jedna w języku starogreckim i trzy w języku łacińskim.

Również zasięg oddziaływania przedsięwzięcia okazał się być znacznie większy niż to początkowo przewidywano. Materiały konferencyjne uzyskały łącznie ok. 3700 wyświetleń w serwisie Youtube i ok. 20 000 wyświetleń w serwisie Facebook. Konferencje były zaplanowane jako “lokalne z elementami międzynarodowymi”, jednak obecność prelegentów występujących w języku łacińskim oraz starogreckim (!) spowodowała falę zainteresowania wydarzeniem na całym świecie: statystyki Youtube wykazują setki odbiorców nie tylko z wielu krajów europejskich, ale także ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Zorganizowanie cyklu konferencji “Optimi magistri” było możliwe dzięki finansowaniu uzyskanemu z MNiSW w ramach projektu DUN 972/P-DUN/2018.