Zarząd Główny PTF

Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego
prof. dr hab. Marian Szarmach

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego
(kadencja 2021-2025)

Prezes Zarządu Głównego
dr Katarzyna Ochman

Wiceprezesi
prof. dr hab. Mikołaj Szymański (Warszawa)
dr hab. prof. UMK Rafał Toczko (Toruń)

Skarbnik
dr Małgorzata Cieśluk (Szczecin)

Sekretarz
dr Olga Kubica (Wrocław)

Członkowie Zarządu
dr hab. prof. UAM Magdalena Stuligrosz (Poznań)
dr hab. Agnieszka Kotlińska-Toma (Wrocław)

____________________________________________

Członkowie Komisji Rewizyjnej
dr Anna Głodowska (Toruń)
dr hab. Idaliana Kaczor (Łódź)
dr Joanna Porucznik (Wrocław)
mgr Maria Szarek (Kraków)

____________________________________________

Redaktor naczelny „Eos”
dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego
dr hab. Rafał Toczko

Kierownik Organizacyjny Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego
mgr Magdalena Awianowicz

Przewodniczący Oddziałów Terenowych

Białystok
dr Tomasz Mojsik

Gdańsk
mgr Aleksandra Hołomej

Katowice
dr hab. Jan Kucharski

Kraków
dr Janusz Ryba

Lublin
dr Agata Łuka

Łódź
dr Joanna Rybowska

Opole
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz

Poznań
dr hab. Magdalena Stuligrosz

Szczecin
dr Agnieszka Borysowska

Toruń
dr hab. Bartosz Awianowicz

Warszawa
dr Jan Kwapisz

Wrocław
dr Mariusz Plago

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
dr Małgorzata Cieśluk (Szczecin)
dr hab. Aleksandra Klęczar (Kraków)
prof. dr hab. Przemysław Nehring (Toruń)
dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń (Wrocław)
prof. dr hab. Mikołaj Szymański (Warszawa)