Otwarte kursy języków klasycznych

W związku z małą dostępnością zajęć z języka łacińskiego i greckiego w szkołach, a zarazem rosnącym w ostatnich latach zainteresowaniem nauką tych języków, poniżej podajemy listę miejsc i instytucji, które oferują nauczanie łaciny i greki, zarówno odpłatną, jak i prowadzoną przez nauczycieli-wolontariuszy.

Cała Polska:

Warszawa

Koszalin

Łódź

  • Szkoła Języków Wschodu i Zachodu RHESIS.

Wrocław