Dezyderat Komisji Edukacji ws. języka łacińskiego

12 września 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP, w którym wzięli udział przedstawiciele PTF.  Podczas tego posiedzenia jednogłośnie i bez dyskusji uchwalony został dezyderat w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie. Reprezentacja PTF otrzymała zapewnienie ze strony Przewodniczącego Komisji, że Komisja będzie monitorować dalsze losy postulatów do MEN i MNiSW, które zostały zawarte w dezyderacie.

Znamienna (choć nieplanowana) jest data przyjęcia tego dokumentu: 12 września, rocznica wiktorii wiedeńskiej.