Program Zjazdu PTF w Katowicach

Program Konferencji Antyczne techniki perswazyjne organizowanej w ramach CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Katowice, 15-16 września 2017)

[wersja programu online jest na bieżąco aktualizowna]

PIĄTEK, 15 WRZEŚNIA 2017

9:00–9:30

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA, ul. Bankowa 11a (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

• Uroczyste rozpoczęcie CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego
i konferencji naukowej Antyczne techniki perswazyjne
• Wręczenie nagrody Fundacji Traditio Europae dla najlepszego nauczyciela
języka łacińskiego w Polsce

9:30–10:30 SESJA PLENARNA (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

9:30–9:50 Dr hab. prof. UŚ Tadeusz Aleksandrowicz: Dwadzieścia pięć lat studiów
filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
9:50–10:20 Prof. dr hab. Marian Szarmach, UMK: Retoryczna perswazja – teoria
i przykłady
10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:15 SESJA 1A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)
10:45–11:05 Dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota: Retoryka w Saturnaliach Makrobiusza
11:05–11:25 Dr hab. Hubert Wolanin, UJ: Autorytety i oponenci w antycznym
dyskursie lingwistycznym
11:25–11:45 Dr Iwona Słomak, UŚ: Perswazja tekstu historycznego w świetle wypowiedzi teoretycznoliterackich autorów grecko-rzymskiego antyku
11:45–12:15 Dyskusja

10:45–12:15 SESJA 1B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

10:45–11:05 Dr Małgorzata Cieśluk, US: Od Odyseusza do Kalasirisa. (Auto)kreacja
wizerunku jako element charakterystyki postaci w Opowieści etiopskiej Heliodora
11:05–11:25 Dr Łukasz Berger, UAM: Sceny doradzania w komedii rzymskiej
11:25–11:45 Dr Wojciech Kopek, KUL: Hetera i eromenos – przebiegłość i niewinność w synkrisis postaci kobiecych i męskich w antologii Stratona z Sardes (AP XII)
11:25–11:45 Dr Katarzyna Ochman, UWr:
„Aliter censor loqui debet, aliter rhetor”, czyli o rzymskich standardach public relations (Aulus Gelliusz, Noce attyckie I 6) [odczyt przeniesiony z panelu 4B]

11:45–12:15 Dyskusja

10:45–12:15 SESJA 1C (SALA DYDAKTYCZNA, POZIOM 0)

10:45–11:05 Ks. dr hab. prof. US Jarosław Nowaszczuk: Wybrane przykłady klasycznej
argumentacji a persona w inskrypcjach nagrobnych epoki nowożytnej
11:05–11:25 Dr Edyta Gryksa, UŚ: Emocje jako klucz do ludzkiej świadomości.
Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej
11:25–11:45 Dr Julia Krauze, UKSW: Inspiracje antyczne w retoryce politycznej Coli di Rienzo
11:45–12:15 Dyskusja
12:15–12:30 Przerwa kawowa

12:30–14:00 SESJA 2A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

12:30–12:50 Dr hab. Marek Hermann, UJ: Techniki perswazyjne w mowie Cycerona
Pro Roscio comoedo
12:50–13:10 Dr hab. Bartosz Awianowicz, UMK: Między perswazją a marketingiem:
perswazyjna funkcja tytułów i wstępów pism retorycznych Cycerona oraz łacińskich podręczników wymowy wczesnej epoki nowożytnej
13:10–13:30 Dr Damian Pierzak, UŚ: Historyczne exemplum w rzymskiej teorii
i praktyce retorycznej. Uwagi metodologiczne
13:30–14:00 Dyskusja

12:30–14:00 SESJA 2B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

12:30–12:50 Dr hab. Joanna Janik, UJ: Jak poradzić sobie z klęską herosa? Śmierć
Juliana w mowach XVII i XVIII Libaniosa
12:50–13:10 Dr hab. prof. UKSW Beata Gaj: „Error” czy „hallucinatio” – dyskurs
perswazyjny wczesnego chrześcijaństwa
13:10–13:30 Dr Rafał Toczko, UMK: Wilki w owczej skórze i niezdarni złoczyńcy– oczernianie przeciwników w polemicznej korespondencji św. Augustyna
13:30–14:00 Dyskusja

12:30–14:00 SESJA 2C (SALA DYDAKTYCZNA, POZIOM 0)

12:30–12:50 Mgr Piotr Osiński, UMK: Perswazyjny charakter traktatu Heraklita
Alegorety Alegorie homeryckie
12:50–13:10 Dr hab. Joanna Usakiewicz, Uniwersytet w Białymstoku: Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona
13:10–13:30 Dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek: W jaki sposób Izokrates dodaje
wiarygodności głoszonym przez siebie poglądom?
13:30–14:00 Dyskusja
15:15–16:30 Zwiedzanie Katowic z przewodnikiem dr. Przemysławem Piwowarczykiem
początek pod hotelem „Katowice”

SOBOTA, 16 WRZEŚNIA 2017

10:00–11:30 SESJA 3A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

10:00–10:20 Dr hab. Monika Szczot, UAM: Perswazja w służbie literatury? Rozważania
o satyrze antycznej
10:20–10:40 Dr Magdalena Karamucka, UAM: Refleksje Horacego i Norwida
na temat nauki poprzez zabawę i jej miejsca w twórczości literackiej
10:40–11:00 Mgr Mariola Sobolewska, KUL: Βίoς Ὀρφικός. Zakazy i nakazy
11:00–11:30 Dyskusja

10:00–11:30 SESJA 3B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

10:00–10:20 Mgr Katarzyna Kostecka, UW: Nieudana perswazja – znaczenie paradygmatów w Iliadzie
10:20–10:40 Mgr Anna Zawadzka, UW: Gallów portret własny w Commentarii
de bello Gallico Cezara
10:40–11:00 Mgr Zbigniew Przybyłka, UŚ: Czy występek może być cnotą? O dualizmie
antycznego dyskursu korupcyjnego
11:00–11:30 Dyskusja
11:30–12:00 Przerwa kawowa

12:00–13:30 SESJA 4A (SALA KONFERENCYJNA, POZIOM 0)

12:00–12:20 Dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, UŚ: Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia
12:20–12:40 Mgr Grzegorz Bartusik, UŚ: Średniowieczna islandzka Saga
o Rzymianach („Rómverja saga”) jako przejaw kolonizacji kulturowej średniowiecznej Islandii
12:40–13:00 Lic. Paulina Kurdek, UAM: Komunikacja niewerbalna w ikonografii
nowożytnej
13:00–13:30 Dyskusja

12:00–13:30 SESJA 4B (SALA SEMINARYJNA, POZIOM 2)

12:00–12:20 Dr Agnieszka Borysowska, Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie: Recepcja antycznej teorii pochwały miast w siedemnastowiecznym Opisie miasta Szczecina (Descriptio urbis Stetinensis) Paula Friedeborna
12:20–12:40 Dr Jacek Pokrzywnicki, UG: Michaela Hanowa wykłady De arte
disputandi z perspektywy słuchacza – Konstantina Ernsta Groddecka
12:40–13:00 Dr Katarzyna Ochman, UWr: „Aliter censor loqui debet, aliter rhetor”, czyli o rzymskich standardach public relations (Aulus Gelliusz, Noce attyckie I 6) [odczyt przeniesiony do panelu 1B]
12:40–13:00 Prof. Zbigniew Nerczuk, UMK: Filozoficzne źródła koncepcji logosu
13:00–13:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Plakat Konferencji

Plan i abstrakty w wersji do pobrania 

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy nr 880/P-DUN/2017