CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego

                                                                                                              

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                        Gdańsk, 27. 02. 2013 r.

 Szanowni Państwo,

   miło nam poinformować, że zakończyliśmy wstępne przygotowania do CV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 26-28 września 2013 roku. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym spotkaniu, które odbywać się będzie w budowlach, odgrywających w życiu dawnego Gdańska ważną rolę, jak Ratusz Głównego Miasta.

   Zakwaterowanie znajdą Państwo w Domu Sonata, położonym przy ul. Łąkowej, około 500 m od historycznego centrum Gdańska, w którym odbywać się będą obrady, i ok. 2 km od dworca kolejowego Gdańsk Główny. Przewidzieliśmy dwa noclegi (26/27 i 27/28 września) ze śniadaniami. Do Państwa dyspozycji będą pokoje jedno- i dwuosobowe. W dniu przyjazdu, czyli  w czwartek 26 września, czekać będzie na Państwa podawana na ciepło kolacja. Konferencja w dzień wyjazdu (28 września, sobota) kończy się obiadem. W piątek natomiast (27 września) zapraszamy Państwa do restauracji „Malinowy Ogród”  na bankiet. Restauracja ta, w której będą Państwo spożywali także śniadania, znajduje się ok. 100 m, od miejsca, w którym będą Państwo nocowali.

   Opłata konferencyjna wynosi 650 zł. W tej cenie zapewniamy noclegi (26/27 i 27/28 września), śniadania (27 i 28. 09), obiady (27 i 28. 09), kolację i bankiet (26 i 27. 09) oraz druk wystąpień konferencyjnych. Wysokość opłaty konferencyjnej może ulec zmniejszeniu. Zależna jest bowiem od zniżek, powiązanych z ilością uczestników naszego Zjazdu. Tym serdeczniej zapraszamy do licznego przyjazdu do Gdańsku!

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 27. 02. 2013 r.

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w panelu dydaktyczno-metodycznym, który zamierzamy zorganizować w ramach CV Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Zjazd ten będzie miał miejsce w Gdańsku w dniach 26-28 września 2013 r. Spotkanie nauczycieli, lektorów języków klasycznych oraz wszystkich tych, którym bliskie są sprawy nauczania języka łacińskiego oraz kultury antycznej na wszystkich szczeblach edukacji, odbędzie się w sobotę 28 września bieżącego roku. Zastanawiać się będziemy nad sytuacją języka łacińskiego i greckiego zarówno w przeszłości, jak i we współczesnej szkole. Zapraszamy zatem tych wszystkich z Państwa, którzy mogliby w komunikatach (do 20 min.) przedstawić zarówno historię nauczania łaciny w Polsce. Mile będą widziane także wystąpienia nauczycieli, którzy realizują nauczanie w ramach specjalnych programów i projektów, dzięki programom au orskim, w korelacji z nauczaniem innych przedmiotów, nie tylko humanistycznych. Opłata konferencyjna, dla osób chcących brać udział w całości Zjazdu wynosić będzie 600 złotych. W tej cenie zapewniamy noclegi (26/27 i 27/28 września), śniadania (27 i 28. 09), obiady (27 i 28. 09), kolację i bankiet (26 i 27. 09). Wysokość opłaty konferencyjnej może ulec zmniejszeniu. Zależna jest bowiem od zniżek, powiązanych z ilością uczestników naszego Zjazdu. Istnieje też możliwość wzięcia udziału jedynie w sesji dydaktyczno-metodycznej. Wówczas opłata wynosić będzie 350 zł (bankiet 27.09, nocleg 27/28. 09, śniadanie i obiad 28.09) lub 250 zł w przypadku rezygnacji z udziału w bankiecie. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 maja 2013 roku. Należy je nadsyłać na adres:

cvzjazdptf@gmail.com,

z zaznaczeniem opcji pobytu. Organizatorzy przewidują możliwość wystawienia certyfikatów potwierdzających udział w panelu dydaktyczno-metodycznym.