Zmarła Pani Profesor Janina Ławińska-Tyszkowska

Dnia 1 czerwca 2013 roku opuściła nas nagle, urodzona 15 listopada 1934 roku w Wilnie, ś. p. dr hab. Janina Ławińska-Tyszkowska, Emerytowany Profesor Zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, była prodziekan Wydziału Filologicznego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, wieloletni kierownik Zakładu Filologii Nowołacińskiej, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego i była przewodnicząca Koła Wrocławskiego PTF, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami. Żegnamy z ogromnym żalem wybitną Uczoną, znakomitą Znawczynię języka greckiego, wyśmienitą Tłumaczkę literatury greckiej (Arystofanes, Kallimach, Herondas), Wychowawczynię wielu pokoleń wrocławskich filologów, szczerego Przyjaciela, niezawodnego Mistrza, prawego Człowieka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 6 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego

Dyrektor, Pracownicy i Studenci Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych