Aktualności Koła Gdańskiego

Członkowie Koła Gdańskiego PTF przygotowali dla młodzieży szkół średnich serię wykładów z zakresu kultury i historii antycznej. Przewidziano cykl pięciu wykładów z literatury rzymskiej i jej wpływów w literaturze polskiej.

Do końca 2012 roku odbędą się dwa spotkania Koła Gdańskiego, w czasie których przedstawione zostaną następujące referaty:

 21.11. 2012, mgr Ewa Lichnerowicz, Zainteresowanie mieszczan Gdańska Wschodem na przykładzie księgozbioru Jana Uphagena

 12. 12. 2012, dr Jacek Pokrzywnicki, Gottlieb Wensdorf – profesor Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego

 Wykłady będą się odbywały o godz. 17. 00 w sali 4.65 Wydziału Filologicznego UG.