Koło Krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Al. Mickiewicza 9/11, 31-120 Kraków

                                          Polskie Towarzystwo Filologiczne

                                                       zaprasza na wykład

Literackie satyry Horacego,

który wygłosi

Prof. dr hab. Stanisław Stabryła

 we wtorek 27 listopada 2012 o godz. 18:00

w Instytucie Filologii Klasycznej UJ

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6

(budynek Wydziału Matematyki i Informatyki)
sala 0119

Sekretarz 

Dr Michał Bzinkowski

Prezes

Dr hab. Antoni Bobrowski