Zaproszenie na zebranie PTF – Oddział Wrocławski

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21.

Porządek zebrania:
1. Referat mgr. Oskara Struzika, pt. Wstępne uwagi na temat opisów wizji z „Żywotu Ansgara” Rimberta w kontekście literatury wczesnośredniowiecznej.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska

Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago