Relacja ze Zjazdu PTF w Katowicach

15 i 16 września 2017 odbył się w Katowicach CVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, połączony z konferencją naukową pt. „Antyczne techniki perswazyjne” oraz Walnym Zgromadzeniem Delegatów Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Część naukowa i administracyjna Zjazdu odbywała się w niedawno otwartym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej UŚ, a część reprezentacyjna w Hotelu Katowice. Pierwszy dzień konferencji transmitowany był na żywo za pośrednictwem serwisu Youtube. Prezentujemy też krótki reportaż z konferencji zrealizowany przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego:

Konferencję otworzył Prorektor ds. badań naukowych UŚ, pan profesor Andrzej Noras. Słowo do zebranych wygłosili także Dziekan Wydziału Filologicznego, pan profesor Krzysztof Jarosz, oraz ks. arcybiskup Damian Zimoń. Prezes PTF, pan profesor Gościwit Malinowski, wręczył nagrodę „Optima magistra” dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce, która jest fundowana co dwa lata przez Fundację „Traditio Europae”, pani magister Magdalenie Berezie z Torunia. Pan Prezes poinformował także o tym, że 12 września 2017 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP uchwaliła dezyderat w sprawie nauczania języka łacińskiego. Pan profesor Tadeusz Aleksandrowicz, wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŚ i Wiceprezes PTF, przedstawił zarys historii filologii klasycznej na Śląsku w związku z przypadającą w tym roku dwudziestą piątą rocznicą istnienia Katedry i dziewięćdziesięcioleciem Oddziału Katowickiego PTF (olim Koła Śląskiego). Następnie zebrani wysłuchali alegorycznego hymnu na cześć Koła PTF i Katedy Filologii Klasycznej w wykonaniu autorki, pani doktor Anny Szczepaniak, która wyrecytowała dwie wersje tego utworu: w języku greckim i polskim. Na zakończenie sesji plenarnej pan profesor Marian Szarmach wygłosił odczyt inauguracyjny pt. „Retoryczna perswazja – teoria i przykłady”.

Pierwszego dnia konferencji wygłoszono 18 wystąpień w sesjach równoległych. Po obiedzie uczestnicy Zjazdu mieli okazję udać się na spacer po Katowicach z przewodnikiem, panem doktorem Przemysławem Piwowarczykiem.

Po południu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTF, które rozpoczęło się od uczczenia pamięci członków PTF zmarłych w ciągu ostatnich czterech lat. Byli to: ks. prof. Remigiusz Popowski (zm. 15 maja 2014 w Lublinie), prof. Juliusz Ziomecki (zm. 18 sierpnia 2014 roku we Wrocławiu), mgr Barbara Powidzka-Wysocka (zm. 8 października 2014 w Poznaniu), prof. Witold Wróblewski (zm. 15 października 2014 w Toruniu), mgr Adam Domański (zm. 6 grudnia 2014 w Toruniu), dr Józef Kwapiszewski (zm. 6 lutego 2016 w Toruniu), prof. Janusz Sondel (zm. 12 września 2017 w Krakowie). Wspomniano także ks. prof. Wincentego Myszora (zm. 19 lutego 2017 w Katowicach), który nie będąc członkiem PTF wielce zasłużył się dla realizacji celów Towarzystwa. Następnie Delegaci podjęli uchwałę o nadaniu panu profesorowi Marianowi Szarmachowi dożywotniego tytułu Prezesa Honorowego PTF. Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji i uzyskał absolutorium. Odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2017–2021.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Filologicznego, która była celebrowana w kaplicy akademickiej katedry Chrystusa Króla przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia. Liturgia odbyła się w języku łacińskim, a Ewangelię odczytano po grecku.

W części naukowej drugiego dnia konferencji wygłoszono dwanaście odczytów w sesjach równoległych. Organizacja Zjazdu była niezwykle profesjonalna i spotkała się z najwyższym uznaniem uczestników. Również naukowy poziom wystąpień i dyskusji został oceniony jako bardzo wysoki.

Podczas zakończenia Zjazdu nowo wybrana Prezes Zarządu Głównego PTF, pani doktor Katarzyna Ochman, przekazała zebranym zaproszenie na kolejny, CVIII Zjazd PTF, który odbędzie się w 2019 roku w Szczecinie, a towarzyszyć mu będzie konferencja naukowa pt. „Szkoła w antyku – antyk w szkole”.

CVII Zjazd PTF w Katowicach

Więcej zdjęć w serwisie informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.

 

Patronat honorowy:


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk


JE Arcybiskup Damian Zimoń


Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Patronat medialny:


„Gazeta Uniwersytecka UŚ”.
Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego

CVII Zjazd PTF uzyskał dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
w ramach umowy nr 880/P-DUN/2017.