Język łaciński w szkołach – rozporządzenie

3 kwietnia 2019 pani minister Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania.

Od września 2020 do liceów wróci możliwość wyboru języka łacińskiego w zakresie podstawowym w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez jeden rok. Łacina będzie jednak musiała konkurować o tę jedną godzinę z filozofią, muzyką i plastyką.
Zwiększono też liczbę tzw. godzin dyrektorskich, które w niektórych szkołach są przeznaczane na nauczanie języka łacińskiego.
Wciąż nie uległy zmianie dotychczasowe niezadowalające zapisy dotyczące nauczania języka łacińskiego w tzw. zakresie rozszerzonym (łącznie 240 godzin do podziału na cztery lata, w konkurencji z wysoko punktowanymi przedmiotami maturalnymi).
Jakie decyzje podejmą dyrektorzy?
https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ramowe-plany-nauczania