Inicjatywa “po ŁACINIE w KOSZALINIE”

Polskie Towarzystwo Filologiczne otrzymało informację o kolejnej inicjatywie związanej z nauką języka łacińskiego. Tak “po ŁACINIE w KOSZALINIE” przedstawia pan Kamil Barański, nauczyciel łaciny w w koszalińskim Pałacu Młodzieży:

Choć koszalińskie licea nie dają możliwości nauki łaciny, nie oznacza to jednak, że w Koszalinie łacina nie istnieje. Owszem, istnieje i ma się całkiem nieźle.

Wszyscy chętni uczniowie oraz studenci, mogą uczyć się tego języka w wymiarze aż trzech godzin tygodniowo. Pozostali zainteresowani uczestniczyć mogą w comiesięcznych warsztatach żywej łaciny. A wszystko w Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

W sali na poddaszu, w każdą środę grupa miłośników łaciny, a wśród nich uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci tutejszej politechniki spotykają się, by przez trzy godziny lekcyjne poznawać tajniki języka Cycerona i próbować w nim mówić.

Konwersacje po łacinie ćwiczymy również podczas comiesięcznych warsztatów żywej łaciny o nazwie ROMA. Nazwa warsztatów ma się kojarzyć z Rzymem. Jest to jednocześnie skrót od oficjalnej nazwy: Rozkminianie Otwarte Mowy Antycznej.

W warsztatach, których już szóste spotkanie w czerwcu, uczestniczy trzynaście osób, wśród nich dzieci z rodzicami, studenci, uczniowie, miłośnicy języków obcych, krótko mówiąc Koszalinianie od 8 roku wzwyż.

Mogłoby się wydawać, że raz w miesiącu to zbyt mało, by uczyć się języka, ale – jak się okazuje – uczestnicy warsztatów w kolejne sobotnie przedpołudnia są świetnie przygotowani i dużo z ostatniego spotkania pamiętają. A wszystko dzięki dostosowanej do wymagań grupy metodzie. Na ROMIE uczymy się z podręcznika Hansa Ørberga Lingua Latina per se illustrata oraz z książki Forum, wydanej pod redakcją Christopha Rico i innych. Oba podręczniki stosują metodę bezpośrednią nauki języka, co sprawia , że już od pierwszych zajęć uczestnicy mówią po łacinie, a na kolejnych udoskonalają swe umiejętności. O efektach końcowych powiadomimy w grudniu, na kiedy zaplanowany jest koniec pierwszej edycji warsztatów ROMY w Koszalinie.