I etap Olimpiady online

W związku z sytuacją epidemiczną Komitet Główny Olimpiady Języka Łacińskiego na mocy uprawnień uzyskanych od MEN zmienił tryb przeprowadzenia I etapu konkursu w roku szkolnym 2020/2021. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie OJŁ.