Glottodydaktyczna Konferencja Latynistyczna

W imieniu Organizatorów zapraszamy na Glottodydaktyczną Konferencję Latynistyczną “Polacy nie gęsi, też łacinę znają”, która odbędzie się 14 września w Krakowie.

 PROGRAM

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników

I sesja ( prowadzenie Marek Hermann )

10 – 10.25  Krzysztof Pawłowski ( JCJ UJ )

Lektura polskich starodruków muzycznych z XVI w.

10.25 – 10.50  Inga Grześczak ( IFK UW )

Sarbiewski- zapomniany poeta zmysłów.

10.50 – 11.15 Janusz Ryba ( IFK UJ )

Zastosowanie narzędzi TIK w pracy z tekstem łacińskim.

11.15 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

II sesja ( prowadzenie Ewa Śnieżewska )

12.00 – 12.25  Edyta Gryksa  ( KFK UŚ )

Poezja żakowska XV w. na lektoracie języka łacińskiego.

12.25 – 12.50  Anna Mleczek ( JCJ UJ )

Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów świętych.

12.50 – 13.15  Katarzyna Ochman ( ISKŚiOUWr )

De Josephi Juvencii scriptis ad Poloniam pertinentibus una cum discipulis legendis.

13.15 – 13.40  Monika Bieniek ( JCJ UJ )

Analiza średniowiecznej pieśni o wójcie krakowskim Albercie na zajęciach ze studentami filologii polskiej.

13.40 – 14.10  Dyskusja

14.10 – 15.00  Obiad

III sesja ( prowadzenie Stanisław Śnieżewski )

15.00 – 15.25  Zdzisław Koczarski ( SJO UPRZYRODNICZY Wr )

Wykorzystanie tekstów specjalistycznych w kształceniu studentów weterynarii na przykładzie „ De uro nostrate ‘’Ludwika Henryka Bojanusa.

15.25 – 15.50  Marcin Loch ( IFK UAM )

Florilegium Latinitatis Polonorum – założenia, metody i cele.

15.50 – 16.15  Bogdan Sobiło ( Akademia Ignatianum Kr. )

Portrety nauczyciela łaciny w polskiej literaturze i filmie XX w.

16.15 – 16.40  Dorota Żywczak, Jan Bulak ( UPJPII Kr. )

Wieczór polsko – łacińskiej poezji patriotycznej jako niecodzienny sposób uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

16.40 – 17.10 Dyskusja

17.10  Zamknięcie konferencji

17.20  Coctail