CVII Zjazd PTF w Katowicach

Katedra Filologii Klasycznej UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Filologicznego mają zaszczyt zaprosić na CVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w dniach od 14 do 16 września 2017 roku. Zjazd połączony będzie z konferencją naukową pt. Antyczne techniki perswazyjne.

Szczegółowy program Zjazdu i towarzyszącej mu konferencji zostanie podany wkrótce.

Konferencja jest częściowo finansowana ze środków MNiSW w ramach programu “Działalność upowszechniająca naukę” (nr 880/P-DUN/2017).

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ
Dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
Dr Patrycja Matusiak
Dr Anna Szczepaniak
Dr Agata Sowińska
Dr Edyta Gryksa
Dr Przemysław Piwowarczyk
Mgr Katarzyna Frąckiewicz

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem: ptf.katowice@gmail.com.

Call for papers