Koło Poznańskie – zebrania naukowe

Polskie Towarzystwo Filologiczne
Koło Poznańskie
Zaprasza w semestrze zimowym 2012/2013
na zebrania naukowe z następującymi referatami:

16. 10. 12: Dr Mateusz Stróżyński

Kraina śmierci jest gorsza od samej śmierci: szaleństwo i dzieciobójstwo w Herkulesie Seneki

20. 11. 12: Dr  Monika Szczot

Echa menipejskie w staropolskich dialogach zmarłych

18. 12. 12: Dr Justyna Zaborowska-Musiał

Korespondencja sztuk. Rola i znaczenie tradycji literackiej i artystycznej w kreacji wizerunków postaci symbolicznych w De actione scenica F. Langa SI

oraz spotkanie świąteczno-noworoczne

15. 01. 13: Dr Rafał Rosół

Z antycznego bestiariusza: kilka uwag na temat sepsa.

Zebrania odbędą się w Collegium Maius (ul. Fredry 10), w sali 328 o godz. 17.30.