Walne Zgromadzenie PTF 2013

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

                       oraz

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Szanowni Państwo,

   mamy przyjemność zawiadomić, że najbliższy, CV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTF odbędzie się w Gdańsku, w dniach 26 – 28 września 2013 roku.

   Zjazd zamierzamy połączyć z sesją naukową (27. 09. 2013 r.) na temat: Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej. Zależy nam na referatach dotyczących eposu greckiego i rzymskiego oraz drobnych gatunków epickich, ale nie wykluczamy też narracyjnej prozy. Zagadnieniem równie pociągającym wydaje się obecność tradycji epiki antycznej w literaturze bizantyńskiej i zachodnioeuropejskiej aż po współczesność. Jesteśmy przekonani, że tak szeroki temat konferencji zachęci Państwa do podjęcia w referatach wielu różnorodnych problemów i umożliwi ciekawą dyskusję nad procesem rozwoju literatury.

   Zgłoszenia z propozycją tematu i krótkim streszczeniem prosimy przesyłać na adres: cvzjazdptf@gmail.com do dnia 15 marca 2013 roku. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 min., przewidywany jest druk wystąpień.

   Prosimy też o zgłoszenie wybranych delegatów Kół do 15 maja 2013 r. Wysokość opłaty wpisowej podamy w późniejszym terminie. Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie.

dr Agnieszka Witczak                                                          Prof. dr hab. Zofia Głombiowska

     Przewodnicząca                                                                       Kierownik Katedry

 Koła Gdańskiego PTF                                                               Filologii Klasycznej UG