Prenumerata

Zamówienie bieżącego lub archiwalnych roczników czasopisma „Eos” jest możliwe bezpośrednio w redakcji. Wystarczy wysłać do nas e-mail z danymi potrzebnymi do wysyłki (rocznik, liczba egzemplarzy, dane adresowe, a w przypadku instytucji dane do rachunku). Zamówione egzemplarze wraz z rachunkiem zostaną Państwu przesłane pod wskazany adres.

Na jeden rocznik „Eos” składają się dwa zeszyty. Cena jednego egzemplarza jednego zeszytu „Eos” począwszy od zeszytu 2015/1 wynosi 45 zł dla firm i instytucji, 35 zł dla odbiorców indywidualnych. Członkowie Polskiego Towarzystwa Filologicznego uzyskują dodatkowy rabat w przypadku zamówienia zbiorczego składanego za pośrednictwem lokalnego oddziału Towarzystwa – osoby zainteresowane taką formą prenumeraty prosimy o kontakt z sekretarzem miejscowego koła PTF.

Zeszyty archiwalne (rocznik 2014 i wcześniejsze) sprzedawane są w miarę ich dostępności w cenie 20 zł za egzemplarz.

Subscription

„Eos” can be ordered directly from the Editor. Please send us an email indicating the volumes you require and the number of copies. The ordered fascicles will be sent to your address.

One volume of „Eos” consists of two fascicles. A copy of one fascicle starting from fasc. 2015/1 costs 25 € or 30 USD (incl. shipping costs). Special discount price is available for the members of Polish Philological Association.

Back issues (vol. 2014 and earlier) are offered, if still available, a discount price: 10 € or 12 USD per fascicle.