Strumienie finansowania

Publikacja “Eos” jest możliwa dzięki przychodom ze sprzedaży wersji drukowanej czasopisma bibliotekom i osobom prywatnym, a także dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zeszyty, które ukazały się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy nr 699/P-DUN/2016:

Eos CIII 2016, fasc. 1
Eos CIII 2016, fasc. 2

Zeszyty, które ukazały się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy nr 707/P-DUN/2017:

Eos CIV 2017, fasc. 1
Eos CV 2017, fasc. 2