Zostań mecenasem PTFu!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego zachęca do przekazywania darowizn na cele statutowe naszej organizacji, to znaczy do wspierania szerokiej gamy działań naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich dotyczących języka łacińskiego i starogreckiego oraz kultury klasycznej.

Santander Bank Polska, SWIFT/BIC: WBKPPLPP
95 1090 2503 0000 0001 3523 0896 (PLN)
89 1090 2503 0000 0001 3523 1198 (EUR)
46 1090 2503 0000 0001 3523 1196 (USD)

W roku 2023 środki pozyskane z darowizn zostaną wykorzystane do realizacji następujących projektów:

  1. Organizacja XLI Olimpiady Języka Łacińskiego (roczny budżet 168 000 zł – projekt dotychczas finansowany w całości z dotacji ministerialnej, która jednak począwszy od 2022 roku została znacznie ograniczona; nie pokrywa m.in. już kosztów podróży finalistów Olimpiady na rozgrywki międzynarodowe we Włoszech);
  2. Publikacja numeru 110 (2023) międzynarodowego czasopisma naukowego Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum (roczny budżet 50 000 zł – do 2021 projekt roku był finansowany w 80% ze środków publicznych, obecnie jest to ok. 30%);
  3. Scholae Wratislavienses – Wrocławskie Warsztaty Łacińskie (roczny budżet ok. 30 000 zł; darowizny zostaną przeznaczone na fundusz stypendialny, z którego pokrywane są koszty udziału w warsztatach uczestników w trudniejszej sytuacji finansowej).

Polskie Towarzystwo Filologiczne zostało założone w 1892 roku we Lwowie – jesteśmy jednym z najstarszych polskich NGOsów. Jako organizacja non-profit wszelkie dostępne środki finansowe wykorzystujemy do podtrzymania i dalszego rozwoju działalności statutowej; członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz Towarzystwa.