Zebranie Koła Wrocławskiego

Koło Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 23 października 2013 r. (środa) o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.

Porządek zebrania:

1. Referat Dr Małgorzaty Wróbel, pt. „Prawie” w geografii matematycznej.
2. Dyskusja
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Sekretarz Koła
mgr Anna Jaworska

Przewodnicząca Koła
dr Barbara Hartleb-Kropidło