Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 17.30 w s. 207 przy ul. św. Jadwigi 3/4 (tzw. „Piasek”).
 
Porządek zebrania:
1. Referat O. Jan Konior, pt. Jan Mikołaj Smogulewski SJ 穆尼閣 (1610-1656), misjonarz, astronom i uczony dworu cesarskiego w Chinach, prekursor dialogu międzyreligijnego. Pomiędzy nauką a wiarą.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago
Biogram Prelegenta:
O. Jan Konior, jezuita, filozof, teolog, sinolog, religioznawca, kulturoznawca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, badacz kultur i religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ponad 30 lat zajmuje się filozofią, Kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia filozoficzne klasyczne: Ignatianum i UPJPII Kraków, studia języka chińskiego, japońskiego i teologii, a także religii wschodnich odbył na Fu-jen 輔大 Catholic University w Tajpei i Cheng-kong 成空University w Tajnanie (literatura chińska i filozofia). Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiował teologię misyjną i ekumenizm z elementami duchowości i psychologii, religie świata, dialog miedzykulturowy i miedzyreligijny Zajmuje się dialogiem miedzykulturowym i miedzyreligijnym w kontekście buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu, szintoizmu, hinduizmu i islamu w relacji do chrześcijaństwa, inkulturacji, nowej ewangelizacji oraz psychologii kultury. Kierunki zainteresowań badawczych: Świat Wschodu i Zachodu w ujęciu komparatywnym: Teologia, Filozofia i kultura Wschodu i Zachodu. Jak również filozofii i klasycznej myśli chińskiej konfucjanizmu, taoizmu oraz buddyzmu. W swoich badaniach pokazuje sposoby konceptualizacji rzeczywistości i podstawę efektywnej komunikacji interkulturowej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych m.in. “Zagadnienie ‘grzechu’ w kulturze chińskiej”, WAM, Kraków 2006; “Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w.”, WAM, Kraków 2013; “Ambasador chińskiego cesarza”, Verbinum, Górna Grupa 2014; “Matteo Ricci”, WAM, Kraków 2013, “Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin”, WAM, Kraków 2014, „Apostoł Serca Jezusowego w Chinach”, Verbinum, Górna Grupa 2014, „Moc postu”, Michalineum, Marki 2015, „Cisza – najstarsza modlitwa świata, „M”, Kraków 2018, „Pokonaj szatana mocą modlitwy różańcowej”, „M”, Kraków 2018, „Eucharystia – sakrament, który leczy”, „M”, Kraków 2019, „Historia Kościoła w Chinach”, „M”, Kraków 2019, i popularnonaukowych w Polsce i za granicą, głównie z obszaru świata orientalnego oraz duchowości, i mistyki świata zachodniego. Jest również autorem kilkunastu audiobooków z pogranicza duchowości, mistyki i psychologii.