VII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego – Oddział Łódzki PTF

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Uniwersytet Łódzki zapraszają uczniów klas I – III szkół ponadpodstawowych (gimnazjów lub
liceów) z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Języka Łacińskiego.
Konkurs adresowany jest do uczniów rozpoczynających naukę języka łacińskiego.
I etap odbędzie się 1 marca 2018 roku, zakres materiału obejmujący testy przygotowane przez Komisję Konkursową podany jest w Regulaminie.