Uniwersytet Wrocławski – nowy kierunek studiów

Historia cywilizacji śródziemnomorskich

Od października 2019 r. rusza na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr nowy kierunek studiów II stopnia – Historia cywilizacji śródziemnomorskich. Jest on skierowany do wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o antyku, archeologii śródziemnomorskiej i szeroko rozumianej kulturze i cywilizacji śródziemnomorskiej. Program studiów wzorowany jest na anglosaskich studiach typu Classical Studies. Studenci uczestniczą w zajęciach o charakterze zarówno filologicznym i historycznym, jak i w ćwiczeniach z elementami archeologii śródziemnomorskiej. Mają również możliwość zgłębić znajomość języków antycznych, w tym greki, łaciny, języka egipskiego czy hebrajskiego. Innowacyjność kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich polega na jego badawczym charakterze. Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury, muzeach, prężnie rozwijającej się branży turystycznej i hotelarskiej, ale przede wszystkim stanowić będą zaplecze naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez uczestnictwo w trakcie studiów w projektach badawczych wykładowców.