Otwarte kursy języków klasycznych

ŁÓDŹ

Szkoła Języków Wschodu i Zachodu RHESIS istnieje w Łodzi od 2014 roku. Zajęcia prowadzone są z łaciny, greki i arabskiego.  Jak informują o sobie Twórcy Szkoły: “Uczymy ludzi w różnym wieku zainteresowanych językiem łacińskim i greką. W naszej szkole uczą się zarówno dzieci (9–11 lat), licealiści, studenci, jak i osoby czynne zawodowe oraz emeryci. Zajęcie odbywają się w małych grupach lub indywidualnie. Oprócz zajęć stacjonarnych proponujemy również naukę on-line, dzięki czemu uczymy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie m.in. w USA, Egipcie, Malezji. W nauce języka łacińskiego korzystamy z podręcznika Hansa H. Ørberga Familia Romana oraz (w miarę potrzeb) przygotowujemy własne materiały. Uczymy również języka greckiego oraz greki biblijnej. W tym roku organizujemy wakacyjny wyjazd (3 turnusy po 2 tygodnie) do Włoch połączony z intensywną nauką łaciny i greki. W tym roku planujemy również otwarcie filii szkoły RHESIS w Krakowie”.

POZNAŃ

Kurs w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM
Letnia Szkoła Łaciny Żywej – Schola Aestiva Posnaniensis
Kurs Języka Łacińskiego organizowany przez PTF [NOWY]– zajęcia rozpoczną się 8 listopada 2017 roku, odbywać się będą co środy w sali nr 328 (ul. Fredry 10, Poznań); przewidywane jest 10 spotkań. Dokładne informacje wkrótce ukażą się na stronie internetowej PTF [informacja z dnia: 14 X 2017].

WARSZAWA

Bezpłatne kursy łaciny i greki prowadzone przez warszawski oddział PTF

WROCŁAW

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych przy Wydziale Filologicznym UWr
Studentom UWr Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych proponuje szeroka ofertę kursów językowych, które można wybrać jako zajęcia opcyjne.