Schola Aestiva

[Opis w języku polskim poniżej / Scroll down for English]

Schola 22–28 Augusti 2022 in Instituto Studiorum Classicorum Universitatis Wratislaviensis habebitur.

Quoque die horis 9:30–13:00 scholae Latinae habebuntur, quorum discipuli tres in greges dividentur:

 • Tirones (qui adhuc nondum aut pauxillum Latine didicerunt),
 • Provectiores (qui grammaticam Latinam iam aliquatenus callent),
 • Veterani (qui iam bene Latine sciunt auctoresque classicos legere cupiunt).

Horis 13:00–15:00 prandium una sumetur in aedibus Instituti vel etiam in horto :)

Horis 15:00–16:30 habebuntur:

 • scholae, in quibus carmina Latina simpliciora legentur canenturque (tironibus provectioribusque destinata),
 • scholae Latinitatis liturgicae (tironibus provectioribusque destinata),
 • scholae metricae, ubi carmina Latina componentur (veteranis quibusdamque provectioribus destinata).

Pretium solvendum est 1000 PLN / 210 EUR.
Siquis autem intra diem 20 Iulii nomen det, 850 PLN / 180 EUR solvat.
Eis, qui singulis diebus adesse velint, pretium est 150 PLN uniuscuiusque diei.
PRETIA MINORA solvenda discipulis Wratislaviensibus.

Quo pretio continentur:

 • 42 horae scholarum (x 45 min.),
 • adminicula didascalica (libelli duplicati etc.),
 • 7 prandia Latina,
 • caffeum, dulcia, poma in intermissionibus sumenda :)

Nomina HIC danda sunt.
Pagina Facebookiana: https://www.facebook.com/events/597710668536767
Siquid interrogare vis, epistulam ad schola.aestiva@ptf.edu.pl mittas.

===========================
========PO POLSKU =========
===========================

Wrocławska Szkoła Letnia Polskiego Towarzystwa Filologicznego
22–28 sierpnia 2022
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Zajęcia z języka łacińskiego odbywać się będą codziennie w godz. 9:30-13:00 w trzech grupach:

 • Tirones (początkujący),
 • Provectiores (średniozaawansowani),
 • Veterani (zaawansowani).

Uczestnicy będą mieć okazję do mówienia po łacinie również podczas wspólnych obiadów (na miejscu w Instytucie, a jeśli pogoda pozwoli, to w ogrodzie).

Zajęcia popołudniowe (15:00–16:30) również podzielone na trzy grupy:

 • Czytanie i śpiewanie prostych utworów poetyckich po łacinie (Tirones i Provectiores),
 • Łacina liturgiczna (Tirones i Provectiores),
 • Kompozycja poezji łacińskiej (Veterani i bardziej zaawansowani Provectiores).

Koszt udziału w warsztatach wynosi 1000 PLN / 210 EUR.
Osoby, które zarejestrują się do 20 lipca, płacą cenę promocyjną 850 PLN / 180 EUR.
Istnieje możliwość zapisania się na niektóre dni; w takim wypadku koszt wynosi 150 PLN za dzień.
UWAGA: ceny promocyjne dla uczniów i studentów z Wrocławia, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

Cena zawiera:

 • 42 godziny zajęć lekcyjnych (po 45 minut),
 • materiały dydaktyczne,
 • 7 obiadów łacińskich,
 • kawa i przekąski podczas przerw.


Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/597710668536767
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem schola.aestiva@ptf.edu.pl.

===========================
======== ENGLISH ==========
===========================

Polish Philological Association Summer Latin Workshop
22–28 August 2022
Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies
University of Wrocław, Poland

Latin classes will be held every day 9:30–13:00 in three groups:

 • Tirones (Beginner),
 • Provectiores (Intermediate),
 • Veterani (Advanced).

Latin will be spoken also during lunch, which we will have together at the premises (in the garden, if weather allows).

Afternoon classes (15:00–16:30) will also be divided in three groups:

 • Reading and singing easy Latin poetry (meant for Tirones and some Provectiores),
 • Liturgical Latin (meant for Tirones and Provectiores),
 • Latin poetry composition (for Veterani and more advanced Provectiores).

The price is 1000 PLN / 210 EUR.
For those who register before July 20th the price is 850 PLN / 180 EUR.
There is also an option to participate on selected days; the price is 150 PLN / 30 EUR per day.

The price includes:

 • 42 hours of classes (45 min. each),
 • didactic materials (photocopies etc.),
 • 7 Latin lunches,
 • refreshments during breaks.

Please register HERE.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/597710668536767
If you have any questions, please contact us at schola.aestiva@ptf.edu.pl.