Robert Chodkowski R.I.P.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego
z głębokim żalem przyjął wiadomość o tym, że 22 maja 2024
odszedł

prof. dr hab. Robert Chodkowski

wieloletni pracownik filologii klasycznej KUL,
kierownik Katedry Dramatu i Teatru Antycznego,
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Rodzinie, bliskim i całemu lubelskiemu środowisku filologów klasycznych
składamy wyrazy współczucia.

Requiescat in pace.


­

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele Akademickim w Lublinie w poniedziałek, 27 maja 2024. O godz. 9:30 rozpocznie się modlitwa różańcowa, a o godz. 10:00 odprawiona zostanie Msza św., po której ciało zostanie złożone na cmentarzu przy ul. Lipowej (wejście od ul. Białej).

Nekrolog na stronach KUL