Redakcja

REDAKTORZY
prof. dr hab. Jakub Pigoń, Wrocław (redaktor naczelny)
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Wrocław

KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Jerzy Axer, Warszawa
prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Warszawa
prof dr hab. Zofia Głombiowska, Gdańsk
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Kraków
prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Poznań
prof. dr hab. Henryk Podbielski, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Styka, Kraków
prof. dr hab. Marian Szarmach, Toruń
dr Katarzyna Ochman, Wrocław (ex officio)

KONTAKT Z REDAKCJĄ
eos@ptf.edu.pl