Program Walnego Zgromadzenia PTF

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

pt.: Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku

w dniach 27 i 26 września 2013 roku.

CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Gdańsk, 26 – 28 września 2013 r.

 26 września 2013 r. (czwartek)

miejsce obrad: Sala im. Prof. Konstantego Kalinowskiego

Instytut Historii Sztuki, ul. Bielańska 5

 16.00 – 19.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTF

  27 września 2013 r. (piątek)

 miejsce obrad: Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta, ul. Długa  46

 9.00   Uroczyste otwarcie konferencji.

 – prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Opole)

Apollonios z Rodos, nadworny poeta Ptolemeuszów.

 – prof. dr hab. Lucyna Stankiewicz (Gdańsk)

Motyw prekacyjny w Annales Kwintusa Enniusza.

 – prof. dr hab. Anna Marchewka (Gdańsk)

Halikarnejska poezja epiczna i jej wpływ na Herodota.

 – prof. dr hab. Sławomir Wyszomirski (Toruń)

Poemat epicki Descriptio Troianae oppugnationis per Herculem factae Jeremiasza Wojnowskiego wobec tradycji antycznej, średniowiecznej i renesansowej.

 – dr Michał Bzinkowski (Kraków)

Maski bohatera w Odysei Nikosa Kazantzakisa.

 11.00- 11.30 Dyskusja przy kawie

 Panel I

11.30 – 14.10

Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta

 – dr Jan Kozłowski (Warszawa)

Gilgamesz nad Hellespontem. Tzw. ‘motyw brzegu morza’ w poematach Homera jako zapożyczenie z akadyjskiego eposu o Gilgameszu.

 – dr Karol Zieliński (Wrocław)

Sceny ramowe Iliady.

 – dr Tomasz Mojsik (Białystok)

Achilles – aojd amator? Technika narracyjna w eposach Homera na przykładzie analizy

 Il. 9. 186-194.

 – dr Iwona Wieżel (Lublin)

Performance jako „forma życia” gatunków narracyjnych w Grecji archaicznej i klasycznej.

 – mgr Przemysław Chudzik (Toruń)

Mit ajtiologiczny jako anegdota wyjaśniająca w niehistorycznych biografiach Plutarcha.

 – dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)

Elementy periplusu w epice antycznej.

 – dr Rafał Rosół (Poznań)

Cave sepem! Uwagi filologiczne do Theriaka (817) Nikandra z Kolofonu

 – mgr Weronika Waśniewska (Gdańsk)

Θηριακά  Nikandra z Kolofonu jako poemat dydaktyczny.

 Panel II

11.30 – 14.10

Dom Uphagena – salonik, ul. Długa 12

 – dr Tatiana Krynicka (Gdańsk)

Chrześcijańscy epicy w bibliotece Izydora z Sewilli.

 – dr Agnieszka Paulina Lew (Warszawa)

Odyseja (XXI 1-67) w Poetyce Marka Hieronima Vidy.

 – dr Izabela Bogumił (Gdańsk)

Aeneis Jana Lucienbergiusa. Między sztuką typograficzną a teatralną sceną.

 – dr Aneta Kliszcz (Kraków)

Epicy łacińscy w Explicationes F. Robortellla.

 – dr Agata Chrobot (Kielce)

Triumphus Moscoviticus Andrzeja Trzecieskiego.

 – dr Agnieszka Witczak (Gdańsk)

Inwokacje w Stefaneidzie Hermanna.

 – dr Katarzyna Gara (Kraków)

Triumphalia Michała Szymkiewicza przykładem kontynuacji antycznej tradycji panegiryków cesarskich.

 – dr Bartłomiej Siek, dr Anna Ryś (Gdańsk)

Trwanie epiki dydaktycznej – nowożytne wydania dzieł Nikandra.

 14.15 – 16.00 Dyskusja.

16.00 –   20.00  Sesja sprawozdawczo-wyborcza. Sala konferencyjna: Hotel Hanza

ul. Tokarska 6

 28 września  2013 r. (sobota)

 7.45 – 8.30 Msza Św. Kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3

 Panel III

8.45 – 11.05

miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, Budynek Historyczny, ul. Wałowa 15

 – mgr Łukasz Berger (Poznań)

Kategorie przestrzenne Zaświatów w epice Wergiliusza.

 – dr Aleksandra Klęczar (Kraków)

Żywot herosa. Achilles i jego dzieje w Achilleidzie Stacjusza.

 – dr Maria Otto (Gdańsk)

Motyw nekromancji w Tebaidzie Publiusza Papiniusza Stacjusza.

 – mgr Aleksandra Wacławczyk (Poznań)

Ewangelia według Nonnosa, czyli o technice parafrastycznej w eposie biblijnym.

 – dr Filip Doroszewski (Warszawa)

Bóg, który sam się zrodził. Antyariański wymiar pojęcia autogeneracji w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis.

 – dr Anna Maria  Lasek (Poznań)

Visio Dorothei jako przykład epiki chrześcijańskiej.

 – dr Agnieszka Heszen (Kraków)

Pars epica jako element konstytutywny bizantyńskich form poetyckich.

 11.05 – 11.35 Dyskusja przy kawie

 Panel dydaktyczny

11.35 – 15.00

miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, Budynek Historyczny, ul. Wałowa 15

 – dr Jacek Pokrzywnicki (Gdańsk)

Wergiliusz i inni? Starożytna epika grecka i rzymska w programach zajęć Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w XVIII wieku.

 – mgr Janusz Ryba (Kraków)

Od “szkoły jędrzejewiczowskiej” do “jedenastolatki”. Języki klasyczne w polskim prawie oświatowym w latach 1932-1948.

 – dr Barbara Brzuska (Warszawa)

Topór nad sadem. Sytuacja łaciny w liceum ogólnokształcącym po reformie lat 60. w PRL. Projekty, dyskusje, efekty.

 – mgr Klaudia Palmąka  (Gdańsk)

Sapere aude! – język łaciński i kultura antyczna w szkole podstawowej.

 – mgr Dawid Lipiński  (Toruń)

Nauczanie przez składnię – propozycja nowego nauczania języka łacińskiego.

 – mgr Elżbieta Starek, dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)

Łacińskie epitafia w nauczaniu języka łacińskiego.

– mgr Elżbieta Jankiewicz (Poznań)

LINGUA LATINA LINGUA NOSTRA, czyli o języku łacińskim i kulturze antycznej w nauczaniu literatury polskiej w szkole ponadgimnazjalnej.

 – dr Katarzyna Ochman (Wrocław)

Metody komunikacyjne w nauczaniu języków klasycznych. Raport z hospitacji zajęć na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie i na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 – dr Aleksandra Arndt (Poznań)
Łacina umarła, niech żyje łacina!… – O łacinie, książce, przekładzie

 14. 35 Chwila na dyskusję. Zakończenie zjazdu.