Nowy skład Zarządu Głównego

Zapraszamy do sekcji “Struktura”, gdzie opublikowaliśmy skład Zarządu, wybranego 29 września 2013 podczas CV Zjazdu PTF w Gdańsku.