Nowa strona wwwNew website

22 lutego 2012 strona internetowa „Eos” została przeniesiona z dotychczasowego adresu www.eos.az.pl pod bieżący adres w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Stara strona będzie czynna jeszcze przez kilka miesięcy, ale nie planujemy już jej aktualizacji.On 22 February 2012 the “Eos” website was moved from the previous address www.eos.az.pl to the current address in the domain of the University of Wrocław. The old website will be active for several more months, but we do not plan to update it anymore.