Nagrania wykładów ze Zjazdu w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z retransmisją ośmiu wystąpień wygłoszonych podczas pierwszego dnia konferencji “Antyczne techniki perswazyjne”, która została zrealizowana przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego.

Poniżej zamieszczamy nagranie z rozpoczęcia konferencji, które obejmuje następujące wypowiedzi:
00:00 Przewodnicząca Oddziału Katowickiego PTF prof. Anna Kucz
01:06 Prorektor UŚ prof. Andrzej Noras
04:40 Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Krzysztof Jarosz
12:27 Jego Ekscelencja ks. abp Damian Zimoń
17:40 Prezes PTF prof. Gościwit Malinowski
21:10 Wręczenie nagrody „Optima magistra” pani mgr Magdalenie Berezie
26:45 Dr Anna Szczepaniak, Pieśń na cześć Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Filologii Klasycznej (w języku greckim i polskim)