Łacina w szkole: obrady Komisji ws. dezyderatu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ponownie obradowała na temat języka łacińskiego w polskich szkołach 8 listopada 2017. W obradach wzięli również udział przedstawiciele PTF. Pan minister Maciej Kopeć (podsekretarz stanu w MEN) oraz pan minister Aleksander Bobko (sekretarz stanu MNiSW) zreferowali odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 2 uchwalony 12 września 2017 r.

Komisja Edukacji zauważyła, że odpowiedzi MEN i MNiSW na dezyderat w sprawie łaciny są niezadowalające, i zdecydowała przyjąć je do wiadomości, z tym wszakże zastrzeżeniem, że zostaną w najbliższym czasie uzupełnione o wykaz działań, które MEN i MNiSW mogą i zamierzają podjąć na rzecz łaciny (w tym harmonogram tych prac). Oba resorty zostały przy tym zobligowane do współpracy w tym zakresie.

Nagranie z obrad