Kurs języka łacińskiego w Poznaniu

Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Polskie Towarzystwo Filologiczne zapraszają na otwarty kurs języka łacińskiego.

Kurs poprowadzi mgr Marcin Loch. Przewidzianych jest 10 spotkań po 135 minut (łącznie 30 godzin kursu). Spotkania będą odbywać się w środy o godzinie 18:00 (8, 15, 22, 29 listopada, 6, 13, 20 grudnia, 10, 17, 24 stycznia) w Instytucie Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań) w sali 328.

Koszt kursu: 300 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: marcin.loch@amu.edu.pl.

Kurs został pomyślany jako kontynuacja zajęć prowadzonych w poprzednim semestrze w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM, jest jednak skierowany do wszystkich chętnych, którzy zapoznali się z pierwszymi dziewięcioma rozdziałami podręcznika “Familia Romana” H.H. Ørberga. Uczestnicy, którzy mieli wcześniej choć trochę kontaktu z łaciną, będą w stanie samodzielnie nadrobić pierwsze 9 rozdziałów już w trakcie kursu.  Szczegółowy opis zajęć wraz z celami i efektami kształcenia dostępny jest na stronie wydarzenia na facebooku.

Poniżej zamieszczamy pierwszą stronę rozdziału X, od którego kurs się rozpocznie.