Konkurs dla młodzieży: “Antyk – Kamera – Akcja!”

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale “Artes Liberales” UW w ramach projektu “Our Mythical Childhood…” organizuje ogólnopolski konkurs filmowy poświęcony kulturze antycznej adresowany do uczniów w wieku 15-19 lat, których zadaniem będzie wykonanie pod opieką nauczyciela kilkuminutowego filmu dotyczącego mitologii grecko-rzymskiej.

Regulamin konkursu: https://antykkameraakcja.wordpress.com/regulamin/
Strona główna projektu: http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl