Hubert Kaczmarski R.I.P.

28 grudnia 2020 roku w wieku 69 lat zmarł Pan Hubert Kaczmarski. Był filologiem klasycznym przez wiele lat związanym z UKSW (wcześniej ATK), rzecznikiem tej uczelni, wieloletnim wykładowcą łaciny. Pan Hubert Kaczmarski w 1974 roku ukończył filologię klasyczną w UW, pod kierunkiem prof. Oktawiusza Jurewicza obronił pracę magisterską pt. Język i styl Dziejów Apostolskich (zagadnienia wybrane). Od ukończenia studiów był członkiem warszawskiego koła PTF i przez wiele lat czynnie w nim działał. Był wieloletnim członkiem zarządu koła, pełnił funkcję jego wiceprezesa, a także członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTF. Był ważną osobą w społeczności warszawskich filologów klasycznych.

Msza żałobna odbędzie się 8 stycznia o godz. 11 w Kościele Bożego Ciała na warszawskim Kamionku.

Więcej informacji i biogram Zmarłego znaleźć można na stronach UKSW:
https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2392-zmarl-hubert-kaczmarski
https://teologia.uksw.edu.pl/node/617