Recenzenci

RECENZENCI „EOS” XCIII 2006–CI 2014

Dziewięć lat po wprowadzeniu w naszym czasopiśmie procedur recenzyjnych redakcja pragnie wyrazić wdzięczność recenzentom za podjęty przez nich wysiłek, który wydatnie przyczynił się do wzrostu jakości naukowej artykułów publikownych w “Eos”. Poniższa lista zawiera nazwiska osiemdziesięciu dziewięciu badaczy z jedenastu krajów i trzech kontynentów, którzy opracowali recenzje tekstów nadesłanych do roczników XCIII 2006–CI 2014.

1. Włodzimierz Appel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Zosia Archibald, University of Liverpool.
3. Krystyna Bartol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4. Marina Bazzani, University of Oxford.
5. Floris Bernard, Univerisiteit Gent.
6. Antoni Bobrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
7. Kateřiná Bočková Loudová, Masarykova Univerzita, Brno.
8. Jacek Bonarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia Piotrków Trybunalski.
9. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski.
10. Ewen Bowie, University of Oxford.
11. Martha Bowsky, University of the Pacific, California.
12. Hartwin Brandt, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
13. Claudio Buongiovanni, Università degli Studi di Napoli Federico II.
14. Robert Chodkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
15. Robert Cowan, University of Sydney.
16. John R. Curran, Queen’s University Belfast.
17. Jerzy Danielewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
18. Irene J.F. de Jong, Universiteit van Amsterdam.
19. Dobrochna Dembińska-Siury, Uniwersytet Warszawski.
20. Marcus Deufert, Universität Leipzig.
21. Dorota Dutsch, University of California, Santa Barbara.
22. Sylwester Dworacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
23. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki.
24. Johannes Engels, Universität zu Köln.
25. Zofia Głombiowska, Uniwersytet Gdański.
26. Krzysztof Głombiowski, Uniwersytet Gdański.
27. Pantelis Golitsis, Freie Universität Berlin.
28. Stephen J. Harrison, University of Oxford.
29. Niklas Holzberg, Ludwig-Maximilians-Universität München.
30. Wolfgang Hübner, Universität Münster.
31. Jarosław Jakielaszek, Uniwersytet Warszawski.
32. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
33. Klaus Karttunen, Helsingin Yliopisto.
34. Agnieszka Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
35. † Jerzy Kolendo, Uniwersytet Warszawski.
36. Joanna Komorowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
37. Józef Korpanty, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
38. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
39. Dariusz Kubok, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
40. Ryszard Kulesza, Uniwersytet Warszawski.
41. Włodzimierz Lengauer, Uniwersytet Warszawski.
42. Jeffrey Lerner, Wake Forest College.
43. Barbara M. Levick, University of Oxford.
44. Godo Lieberg, Ruhr-Universität Bochum.
45. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski.
46. Przemysław Marciniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
47. Andreas Mehl, Universität Halle.
48. Marek Mejor, Uniwersytet Warszawski.
49. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
50. Maciej Münnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
51. Danuta Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
52. Krzysztof Nowicki, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
53. Marek J. Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski.
54. Szymon Olszaniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
55. Włodzimierz Olszaniec, Uniwersytet Warszawski.
56. Lechosław Olszewski, Poznań.
57. Adam Pałuchowski, Uniwersytet Wrocławski.
58. Anna Panayotou, Panepistimio Kyprou.
59. Ewdoksia Papuci-Władyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
60. Krzysztof Pawłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
61. Victoria Pedrick, Georgetown University, Washington.
62. Mariusz Plago, Uniwersytet Wrocławski.
63. † Remigiusz Popowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
64. Norbert Rogosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
65. Sebastian Ruciński, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz.
66. Maciej Salamon,Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
67. Nicholas Sekunda, Uniwersytet Gdański.
68. Sergiey Sharypkin, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia Piotrków Trybunalski.
69. Ewa Skwara, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
70. Wojciech Sowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
71. Sławomir Sprawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
72. Robert A. Sucharski, Uniwersytet Warszawski.
73. Wiesław Suder, Uniwersytet Wrocławski.
74. Marian Szarmach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
75. Teresa Szostek, Uniwersytet Wrocławski.
76. Mikołaj Szymański, Uniwersytet Warszawski.
77. Isabelle Torrance, University of Notre Dame, Indiana.
78. Gail Trimble, University of Oxford.
79. Piotr Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
80. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
81. John Wilkins, University of Exeter.
82. Marek Winiarczyk, Uniwersytet Wrocławski.
83. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
84. Aleksander Wolicki, Uniwersytet Warszawski.
85. Igor Wypijewski, Uniwersytet Wrocławski.
86. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski.
87. Jan Zabłocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
88. Adam Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski.
89. Emilia Żybert-Pruchnicka, Uniwersytet Wrocławski.

REFEREES FOR “EOS”, VOLS. XCIII 2006–CI 2014

Nine years after adopting the peer-review procedures in our journal the editors are pleased to express their gratitude to the referees for their important work, substantially contributing to the academic quality of “Eos”. The list of eighty-nine scholars from eleven countries and three continents who acted as our referees for the volumes XCIII 2006–CI 2014 is given below.

1. Włodzimierz Appel, Nicolaus Copernicus University in Toruń.
2. Zosia Archibald, University of Liverpool.
3. Krystyna Bartol, Adam Mickiewicz University in Poznań.
4. Marina Bazzani, University of Oxford.
5. Floris Bernard, Ghent University.
6. Antoni Bobrowski, Jagiellonian University in Kraków.
7. Kateřiná Bočková Loudová, Masaryk University in Brno.
8. Jacek Bonarek, Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Branch.
9. Małgorzata Borowska, University of Warsaw.
10. Ewen Bowie, University of Oxford.
11. Martha Bowsky, University of the Pacific, California.
12. Hartwin Brandt, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
13. Claudio Buongiovanni, Università degli Studi di Napoli Federico II.
14. Robert Chodkowski, John Paul II Catholic University of Lublin.
15. Robert Cowan, University of Sydney.
16. John R. Curran, Queen’s University Belfast.
17. Jerzy Danielewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań.
18. Irene J.F. de Jong, University of Amsterdam.
19. Dobrochna Dembińska-Siury, University of Warsaw.
20. Marcus Deufert, Universität Leipzig.
21. Dorota Dutsch, University of California, Santa Barbara.
22. Sylwester Dworacki, Adam Mickiewicz University in Poznań.
23. Marek Dziekan, University of Łódź.
24. Johannes Engels, Universität zu Köln.
25. Zofia Głombiowska, University of Gdańsk.
26. Krzysztof Głombiowski, University of Gdańsk.
27. Pantelis Golitsis, Freie Universität Berlin.
28. Stephen J. Harrison, University of Oxford.
29. Niklas Holzberg, Ludwig-Maximilians-Universität München.
30. Wolfgang Hübner, Universität Münster.
31. Jarosław Jakielaszek, University of Warsaw.
32. Wiesław Kaczanowicz, University of Silesia in Katowice.
33. Klaus Karttunen, University of Helsinki.
34. Agnieszka Kijewska, John Paul II Catholic University of Lublin.
35. † Jerzy Kolendo, University of Warsaw.
36. Joanna Komorowska, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw.
37. Józef Korpanty, Jagiellonian University in Kraków.
38. Kazimierz Korus, Jagiellonian University in Kraków.
39. Dariusz Kubok, University of Silesia in Katowice.
40. Ryszard Kulesza, University of Warsaw.
41. Włodzimierz Lengauer, University of Warsaw.
42. Jeffrey Lerner, Wake Forest College.
43. Barbara M. Levick, University of Oxford.
44. Godo Lieberg, Ruhr-Universität Bochum.
45. Adam Łukaszewicz, University of Warsaw.
46. Przemysław Marciniak, University of Silesia in Katowice.
47. Andreas Mehl, Universität Halle.
48. Marek Mejor, University of Warsaw.
49. Leszek Mrozewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań.
50. Maciej Münnich, John Paul II Catholic University of Lublin.
51. Danuta Musiał, Nicolaus Copernicus University in Toruń.
52. Krzysztof Nowicki, Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.
53. Marek J. Olbrycht, University of Rzeszów.
54. Szymon Olszaniec, Nicolaus Copernicus University in Toruń.
55. Włodzimierz Olszaniec, University of Warsaw.
56. Lechosław Olszewski, Poznań.
57. Adam Pałuchowski, University of Wrocław.
58. Anna Panayotou, University of Cyprus.
59. Ewdoksia Papuci-Władyka, Jagiellonian University in Kraków.
60. Krzysztof Pawłowski, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw.
61. Victoria Pedrick, Georgetown University, Washington.
62. Mariusz Plago, University of Wrocław.
63. † Remigiusz Popowski, John Paul II Catholic University of Lublin.
64. Norbert Rogosz, University of Silesia in Katowice.
65. Sebastian Ruciński, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz.
66. Maciej Salamon, Jagiellonian University in Kraków.
67. Nicholas Sekunda, University of Gdańsk.
68. Sergiey Sharypkin, Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Branch.
69. Ewa Skwara, Adam Mickiewicz University in Poznań.
70. Wojciech Sowa, Jagiellonian University in Kraków.
71. Sławomir Sprawski, Jagiellonian University in Kraków.
72. Robert A. Sucharski, University of Warsaw.
73. Wiesław Suder, University of Wrocław.
74. Marian Szarmach, Nicolaus Copernicus University in Toruń.
75. Teresa Szostek, University of Wrocław.
76. Mikołaj Szymański, University of Warsaw.
77. Isabelle Torrance, University of Notre Dame, Indiana.
78. Gail Trimble, University of Oxford.
79. Piotr Urbański, Adam Mickiewicz University in Poznań.
80. Elżbieta Wesołowska, Adam Mickiewicz University in Poznań.
81. John Wilkins, University of Exeter.
82. Marek Winiarczyk, University of Wrocław.
83. Hubert Wolanin, Jagiellonian University in Kraków.
84. Aleksander Wolicki, University of Warsaw.
85. Igor Wypijewski, University of Wrocław.
86. Andrzej Wypustek, University of Wrocław.
87. Jan Zabłocki, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw.
88. Adam Ziółkowski, University of Warsaw.
89. Emilia Żybert-Pruchnicka, University of Wrocław.