Eos w międzynarodowej bazie SCOPUS

Szanowni Państwo,
z prawdziwą radością informujemy, że czasopismo “Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” uzyskało pozytywną ocenę kwalifikującą do włączenia do międzynarodowej bazy SCOPUS. Transfer danych rozpocznie się w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie zachęcamy do składania tekstów do zeszytu 2019/1 w terminie do końca grudnia 2018. Szczegółowe informacje na temat wymagań redakcyjnych znajdują się na naszej stronie internetowej (ptf.edu.pl).
Z wyrazami szacunku,
Redakcja “Eos”