“Eos” w bazie Scopus!

Szanowni Państwo,

chciałbym z wielką radością poinformować, że czasopismo „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” przeszło pomyślnie proces ewaluacji i zostanie umieszczone w bazie Scopus. Wniosek w tej sprawie złożyliśmy we wrześniu 2017 r.; czekaliśmy prawie 14 miesięcy, ale cierpliwość została wynagrodzona. W liście od Scopus Title Evaluation Support, który dzisiaj otrzymaliśmy, została zacytowana opinia eksperta, którą pozwalam sobie przytoczyć:

This longstanding journal impresses from the editorial policy and online access to the production schedule and citations. As such, it merits inclusion in SCOPUS.
+ The journal consistently includes articles that are scientifically sound and relevant to an international academic or professional audience in this field.
+ The abstracts are in keeping with Scopus English Language requirements.
+ The articles are generally well written and understandable.
+ The journal has scholarly relevance as evidenced by citations in other journals currently covered by Scopus.
+ This title addresses a subject area not properly covered by an existing journal.
+ The journal has clear aims and scope/journal policies that are consistent with the journal’s content.

Znalezienie się w bazie Scopus zamyka pewien etap, ale redakcja nie zamierza na tym poprzestać. W dalszych planach mamy też bazę Web of Science oraz JSTOR. Dążymy do szerszego udostępniania czasopisma w internecie, ale w dalszym ciągu chcemy zachować wersję drukowaną. Warto w tym kontekście wspomnieć, że – według niepełnych, szacunkowych wyliczeń – nasze czasopismo jest dostępne w ok. 130 bibliotekach zagranicznych, przede wszystkim Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Jak Państwu wiadomo, zgodnie z nowymi zasadami parametryzacji jednostek (dyscyplin) naukowych, publikacje w czasopimach z bazy Scopus będą oceniane wysoko; najniższa punktacja przewidziana w tej grupie to 20 punktów (wyższa punktacja zależeć będzie od tzw. wskaźnika SNIP, uwzględniającego cytowania). Obecnie cykl wydawniczy „Eos” – od złożenia artykułu do druku – wynosi około jednego roku, toteż materiały przesłane redakcji w 2019 r., jeżeli pozytywnie przejdą proces recenzyjny, powinny ukazać się w roczniku CVII 2020 – i te publikacje będzie można jeszcze uwzględnić w parametryzacji zapowiadanej na wiosnę 2021 r.

Z wyrazami szacunku

Jakub Pigoń
Redaktor „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”